Home 2023

Laatste artikelen

Hart en vaat

Vrouwenhart

Het hart van vrouwen vertoont een complexiteit die zich onderscheidt van dat van mannen. Terwijl hart- en vaatziekten in de Westerse wereld de voornaamste oorzaak van overlijden zijn bij vrouwen, blijven de subtiliteiten van hun hartklachten vaak onderbelicht. Deze veronachtzaamde realiteit brengt vrouwen in gevaar, waarbij het risico op hartinfarcten zonder heldere symptomen dreigt.
Praktijkvoering huisarts

De kracht van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op de werkvloer

Organisaties en teams die diversiteit omarmen, tonen zich creatiever, innovatiever en flexibeler. Zo blijkt uit diverse studies. Bovendien zijn medewerkers die hun werkomgeving als inclusief ervaren doorgaans meer tevreden dan anderen. Maar wat betekent het precies om divers en inclusief te zijn?

Pleidooi voor een bredere kijk op onverklaarbare lichamelijke klachten

Ongeveer 2 miljoen mensen kampen met chronische pijn waar geen lichamelijke verklaring voor te vinden is. Vaak krijgen deze patiënten van zorgverleners te horen dat ze er maar moeten leren leven. De artsen Lian Tjon Soei Len en Christine Deurman pleiten voor een bredere benadering. ‘Dat onderdrukte emoties een oorzaak kunnen zijn van pijn, wordt nu structureel onderbelicht.’

Pilot langdurige ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Eenzaamheid, geheugenproblemen, een zwak netwerk. Voor ouderen met problemen op meerdere leefgebieden is vaak weinig passende hulp voorhanden. In Nijmegen wordt al meer dan twee jaar op beperkte schaal een Sociaal arrangeur ingezet die deze groep langdurige ondersteuning biedt. De huisartsen die bij het project zijn betrokken, hebben deze patiënten nu beter in beeld.

Wat huisartsen vaak niet weten over migraine

Hoe behandel je als huisarts migraine? Het Leidse Hoofdpijn Centrum maakte recent een aantal postcasts over de aandoening en was benieuwd wat de informatie huisartsen oplevert. Huisarts Jojanneke Kant werd uitgenodigd voor een gesprek. ‘Ik realiseerde me dat ik patiënten nooit meer dan een halve dosis Sumatriptan heb gegeven.’

Observaties en tips uit de praktijk van een ervaren huisarts

Waarom kun je patiënten beter niet op vrijdagmiddag naar het ziekenhuis verwijzen? Hoe krijg je je wachtkamer zo snel mogelijk leeg? Ga je wel of niet naar de begrafenis van een patiënt? In het boekje 50 ongevraagde adviezen voor jonge dokters geeft huisarts David Bentz van den Berg op lichtvoetige wijze adviezen, observaties en tips die niet in leerboeken terug zijn te vinden.

Intensief leefstijlprogramma voor diabetes2 vanaf 1 januari vergoed

Een gecombineerde leefstijlinterventie met extra steun voor complexe patiënten met diabetes type 2. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze interventie vanuit de basisverzekering vergoed. Wat houdt het programma Keer Diabetes2 Om in? Een gesprek met Emma Coles, directeur van Voeding leeft.
Praktijkvoering huisarts

Digitalisering van de huisartsenzorg

De gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar houden staat centraal in het zorgstelsel van de toekomst. Digitalisering speelt hier een cruciale rol in, zeker ook in de huisartsenzorg. Een volledige verschuiving naar digitale zorg is niet ideaal voor patiënten. Er zullen momenten blijven waarop persoonlijk contact, zoals een fysieke afspraak of behandeling, onmisbaar is. Een hybride benadering van huisartsenzorg, waarbij fysieke en digitale zorg samenkomen, lijkt de beste weg naar een toekomstbestendig model.
Praktijkvoering huisarts

Datagedreven werken in de huisartsenzorg

In de zorg worden enorme hoeveelheden gegevens vastgelegd, voornamelijk in het patiëntendossier (EPD). Deze gegevens kunnen zorgprofessionals ondersteunen in besluitvorming en het efficiënt inzetten van zorg. Datagedreven zorg kan in theorie in de huisartsenpraktijk helpen de werkdruk te verminderen. Vooral nu meer ouderen thuis blijven wonen, is efficiëntere inzet van behandeltijd essentieel.
Praktijkvoering huisarts

Wat gaat de huisartsenzorg merken van artificial intelligence?

De opkomst van artificiële intelligentie (AI) in verschillende sectoren heeft geleid tot vragen over de rol van AI in de huisartsenzorg. Recent onderzoek toont aan dat AI wordt toegepast in online consultaties bij huisartsenpraktijken in steden als Manchester en Londen. Dit systeem analyseert korte online formulieren met vragen van patiënten en bepaalt de urgentie van hun verzoeken. Zo kunnen binnenkomende aanvragen efficiënter en adequater worden afgehandeld.
Abonneren