Home Algemeen

Algemeen

Poll | Patiënten met kleine kwalen doorverwijzen naar de drogist – Wat vindt u hiervan?

Hoe denkt u over de samenwerking tussen huisartsen en drogisten? Doe mee aan de korte, anonieme Poll.

De patiënt met dwangklachten | Casus

De diagnose obsessief-compulsieve stoornis (OCS) wordt meestal laat gesteld omdat patiënten zich schamen voor hun klachten en gedrag. Patiënten hebben geen controle over hun dwanggedachten en trachten hun negatieve emoties (angst, walging of onrust) te neutraliseren door het uitvoeren van hun fysieke of mentale dwanghandelingen. Dit neemt een groot deel van de dag in beslag. 
Hart en vaat

Behandeling oppervlakkige tromboflebitis in het been

Oppervlakkige tromboflebitis in het been komt vaak voor, meestal als complicatie van varices. Het natuurlijk beloop is gunstig. Van geen enkele lokale behandeling is het effect overtuigend aangetoond.

Kaderhuisarts GGZ versterkt de huisartsgeneeskunde

De kaderhuisarts GGZ is ‘bijzonder bekwaam’ in de geestelijke gezondheidszorg, een essentieel onderdeel van de huisartsgeneeskunde. Wetenschappelijke vooruitgang en sturing van de overheid beïnvloeden de GGZ in de huisartsenpraktijk.

Wat doet de kaderhuisarts?

Kaderhuisartsen zijn huisartsen met bijzondere medisch-inhoudelijke en organisatorische bekwaamheden op een specifiek gebied, bijvoorbeeld diabetes mellitus, palliatieve zorg, ouderenzorg of de GGZ.

Ruim 1 op 5 vraagt herhaalrecept online aan

Van de volwassen Nederlanders heeft 22% in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts. Iets meer dan 1 op de 10 volwassenen maakt online een afspraak.

Afstemming huisarts en poh-ggz in vele facetten

Het boek De dokter en de patiënt met psychische problemen gaat over actuele ontwikkelingen en veelvoorkomende psychische klachten en problemen die huisartsen in de dagelijkse praktijk zien. Een praktisch en zeer lezenswaardig boek voor alle huisartsen en dokters in opleiding tot huisarts.

Praktijkgericht nascholen voor professionals in de eerste lijn | De totaaloplossing

Bohn Stafleu van Loghum (BSL) biedt sinds kort een leeroplossing voor uw gehele organisatie. Omdat wij het belangrijk vinden dat de e-learnings aansluiten bij de dagelijkse praktijk, werken we samen met deskundigen uit de praktijk.
Hart en vaat

ECG’s interpreteren | Test uw parate kennis met 1 vraag uit de e-learning Cardiale symptomen

Waarom moet dit ECG moet worden overgemaakt?
Kleine kwalen

Behandeling van bekkengordelpijn

Bekken(gordel)pijn is een symptoomdiagnose voor pijn die tijdens de zwangerschap ontstaat in de regio van één of beide sacro-iliacale gewrichten en/of de symfyse. Andere benamingen zijn bekkeninstabiliteit of symfysiolyse.