Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De kracht van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op de werkvloer

fediverbeek
Organisaties en teams die diversiteit omarmen, tonen zich creatiever, innovatiever en flexibeler. Zo blijkt uit diverse studies. Bovendien zijn medewerkers die hun werkomgeving als inclusief ervaren doorgaans meer tevreden dan anderen. Maar wat betekent het precies om divers en inclusief te zijn?

Een diverse werkomgeving omvat een mix van mensen met verschillende achtergronden, afkomst en eigenschappen. Inclusie draait om het creëren van een omgeving waarin deze diversiteit tot zijn recht komt, zonder dat iemand zich buitengesloten voelt. Het streven naar gelijkwaardigheid is hierbij essentieel. Dit betekent dat alle individuen gelijke toegang hebben tot kansen en mogelijkheden, waarbij erkend wordt dat niet iedereen hetzelfde vertrekpunt heeft. Het gaat erom dat de organisatie waar nodig differentieert om gelijkheid te bevorderen en ongelijkheid weg te nemen.

Wat is een inclusieve organisatie?

Een organisatie die inclusief is, benut de diverse talenten en capaciteiten op de arbeidsmarkt optimaal. In zo’n werkomgeving krijgen alle (potentiële) werknemers gelijke kansen, ongeacht hun leeftijd, levensfase, duur van dienstverband, geslacht of afkomst. Respect voor alle medewerkers staat centraal, waarbij verschillen worden erkend, gewaardeerd en zelfs actief gezocht om ze in te zetten voor het werk.

Maak verschil tussen feiten en meningen

Wanneer je je inzet voor inclusie, moet je erkennen dat het niet alleen maar positief is. Je zult ook moeten praten over discriminatie en uitsluiting. Dit kan ongemak en weerstand veroorzaken: sommigen denken misschien dat ze niets meer kunnen zeggen, terwijl anderen vinden dat een grapje moet kunnen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen meningen en feitelijke kennis. Inclusie is geen kwestie van mening; het gaat om concrete stappen die je neemt op basis van kennis om de organisatie te verbeteren.

Om een inclusieve organisatie te bouwen, zijn er drie fundamentele elementen die centraal staan: inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid.

Inclusie

Inclusie houdt in dat alle individuen binnen de organisatie zich welkom en gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond, eigenschappen of perspectieven. Het gaat niet alleen om het uitnodigen van diverse mensen, maar ook om het actief betrekken en ondersteunen van alle medewerkers, zodat zij zich volledig kunnen ontplooien en bijdragen aan het gemeenschappelijke doel.

Diversiteit

Diversiteit omvat de verscheidenheid aan achtergronden, ervaringen, vaardigheden en kenmerken die mensen met zich meebrengen. Het gaat om het bewust streven naar een mix van verschillende perspectieven en talenten binnen de organisatie. Diversiteit brengt nieuwe ideeën, creativiteit en innovatie met zich mee, waardoor de organisatie flexibeler en succesvoller kan worden.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is de basis waarop inclusie en diversiteit kunnen gedijen. Het betekent dat alle medewerkers gelijke kansen en behandeling krijgen, ongeacht hun achtergrond, functie of positie binnen de organisatie. Het gaat erom een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt, en waarin niemand wordt benadeeld of achtergesteld op basis van vooroordelen of discriminatie.

Door deze drie elementen – inclusie, diversiteit en gelijkwaardigheid – te omarmen en te versterken, kan een organisatie een cultuur creëren waarin alle medewerkers kunnen gedijen en waarin het potentieel van iedereen volledig benut wordt. Dit leidt niet alleen tot een betere werkomgeving, maar ook tot betere prestaties en resultaten voor de organisatie als geheel.

Meer over dit onderwerp?

Op het congres Cultuursensitieve Zorg komt dit uitgebreid aanbod. Meer informatie over dit congres >