Home Artikelen

Laatste artikelen

verhuurkamer voor 1,5-lijnszorg praktijk vd Poel

‘1,5-lijnszorg laagdrempelige en solidaire manier van zorg’

Bij 1,5-lijnszorg is er een nauwe samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. De 2e lijns-zorg wordt als het ware uit het ziekenhuis gehaald, en naar de 1e lijn gebracht. Voordelen hiervan zijn dat de wachttijden voor de patiënten worden verkort, dat specialistische zorg laagdrempeliger te bereiken is en het valt niet onder het eigen risico […]
concept van digitale zorg - stethoscoop op laptop

Werkdruk huisartsenzorg niet lager door digitale zorg

De inzet van digitale zorg bij digitaal vaardige patiënten zorgt ook niet dat er extra tijd vrijkomt of besteed wordt aan digitaal minder vaardige patiënten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van VWS, NHG, LHV en InEen. Zorgverleners positief De meerderheid van de zorgverleners staat wel positief tegenover digitale zorg in de huisartsenpraktijk. Wel is het daarbij […]
Oude en nieuwe eigenaars van artsportaal

Medische zoekmachine Artsportaal krijgt nieuw huis bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum

Artsportaal is vijf jaar geleden opgezet door de huisartsen Pim Keurlings en Thomas Mancini. De website is een startpagina, kennisbank en zoekmachine ineen. Artsen en praktijkondersteuners (POH’s) kunnen zoeken in meer dan achtduizend betrouwbare informatiebronnen. Voor het up-to-date houden van de informatiebronnen werkt Artsportaal samen met een expertpanel dat bestaat uit ruim zestig (kader)huisartsen en […]
expert zorg in verschillende culturen Mustafa Bulut

Interculturaliteit in de laatste levensfase

Wat is goede zorg rondom de dood? Dat is een vraag die niet eenvoudig te beantwoorden is. “Wat wij in Nederland beschouwen als goede zorg, wordt door andere culturen lang niet altijd op dezelfde manier gezien”, vertelt Bulut. “Neem bijvoorbeeld het gebruik van morfine. In Nederland beschouwen we het geven van pijnbestrijding als goede zorg, […]
Maaltijd aan tafel met ramadan

Ramadan en diabetes

De ramadan heeft grote invloed op de dagelijkse routine van deelnemers. Zo veranderen de eettijden, het aantal maaltijden, de hoeveelheid koolhydraten en lichamelijke activiteiten. Voor diabetespatiënten kunnen de veranderingen een ontregelend effect hebben. Zo hebben zij een verhoogd risico op hypoglykemie, hyperglykemie, uitdroging, ketoacidose en naar eigen inzicht aanpassen van medicatie. In de Koran staat […]
podcast happy@Work met Karolien van den Brekel

Podcast Happy@Work met huisarts Karolien van den Brekel

Op het gebied van werkgeluk gaat het vaak om de vraag of je op  de goede plek zit. Doe je wat je belangrijk en leuk vindt. “Bij mensen met een burn-out zie je achteraf dat er al veel eerder symptomen waren”, vertelt Van den Brekel. “Maar mensen vinden het moeilijk aan te geven waar hun […]
superheld-onderzoeker Frouk Weidema

De dokter: de stille superheld

Ben je als arts of zorgverlener een superheld of niet? Je zet je in voor mensen die hulp nodig hebben, mensen die pijn hebben of angstig zijn. Jij helpt ze en weet wat je moet doen. Maar je praat daar zelden hardop over, want het is ‘gewoon’ je werk. “Juist dat maakt je een echte superheld”, vertelt Froukje Weidema, ethicus en dialoog-expert.
Vrouwenhart auteur Yolande Appelman

Vrouwenhart steeds beter in beeld

Een paar jaar geleden was de kennis rondom hartklachten bij vrouwen nog heel anders dan nu.  “Vrouwen die met  onbegrepen hartklachten bij de huisarts kwamen, werden niet vaak doorverwezen naar een cardioloog”, vertelt Appelman. “Als die verwijzing er wel was, dan vond bij ons vaak aanvullend onderzoek met een hartkatheterisatie plaats. Maar in veel gevallen […]
screenshot spotify podcast H&W

Podcast Huisarts & Wetenschap #2: Jongeren en alcohol

Alcohol staat volgens Van der Lely met stip op nummer 1 als je kijkt naar de impact op de samenleving. Hoe jonger iemand begint met drinken, hoe groter de kans dat een problematische vorm aanneemt. Alcohol zorgt op de korte termijn voor problemen, zoals in seksueel gedrag of letsel, maar Van der Lely maakt zich […]
portretfoto Jan Pons

Hoe zorg je dat een innovatie werkt?

“Het is duidelijk dat er iets moet veranderen in de zorg”, vertelt Pons. “De druk op de SEH’s neemt toe, wachtkamers zijn overvol,  er is uitval van zorgpersoneel en tarieven staan onder druk. We zullen de zorg dus anders moeten organiseren en daarvoor moeten we innovaties doorvoeren. De zorg moet niet alleen qua tijd en […]