Home Artikelen

Laatste artikelen

Islam en ethische kwesties in de gezondheidszorg

In onze steeds diverser wordende samenleving staan zorgverleners voor de uitdaging om zorg te bieden die aansluit bij de culturele en religieuze achtergrond van hun patiënten. Dit artikel richt zich specifiek op de islamitische gemeenschap en belicht de ethische kwesties en medische voorkeuren die relevant zijn voor moslimpatiënten.

Het leefstijlroer voor een gezonde leefstijl

Het Leefstijlroer is een model dat huisartsen en andere zorgverleners helpt om gesprekken over leefstijlveranderingen met patiënten te structureren en te faciliteren. Het model is ontwikkeld door de Vereniging Arts en Leefstijl en biedt een visueel hulpmiddel om de belangrijkste aspecten van een gezonde leefstijl te bespreken.

Gezondheidsklachten die asielzoekers vaker hebben dan de gemiddelde Nederlander

Asielzoekers in Nederland worden geconfronteerd met een unieke set uitdagingen die hun gezondheid en welzijn aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Deze groep ervaart vaker specifieke klachten in vergelijking met de gemiddelde Nederlander, deels als gevolg van hun vaak traumatische achtergrond en de omstandigheden waarin ze leven.

Leiderschapsvaardigheden in de zorg

Als manager in de zorgsector bent u niet alleen verantwoordelijk voor het operationele beheer, maar ook voor het leiden van een team dat hoogwaardige zorg verleent. Sterke leiderschapsvaardigheden zijn daarom cruciaal.

Het 5A-model: zelfredzaamheid stimuleren

In de huidige gezondheidszorg wordt steeds meer nadruk gelegd op preventie en de bevordering van een gezonde leefstijl. Het 5A-model is een krachtig hulpmiddel voor huisartsen en andere zorgverleners om patiënten effectief te begeleiden bij gedragsveranderingen, zoals stoppen met roken, gewichtsverlies, en het verbeteren van lichamelijke activiteit.
Kleine kwalen

De rol van AI in de behandeling van diabetes

Diabetes mellitus blijft wereldwijd een groeiend gezondheidsprobleem, waarbij een effectieve behandeling en continue monitoring essentieel zijn voor het welzijn van patiënten. In de afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) zich gepositioneerd als een waardevolle tool in de medische wereld, en met name in de behandeling van diabetes heeft het veelbelovende mogelijkheden geboden.
Ouderen

Casus: De familie wenst het verzwijgen van de stervensfase

De thuiszorgdienst ontving een verzoek om zorg te verlenen aan meneer Jacobs, een oudere man met een vergevorderd stadium van kanker. De familie van meneer Jacobs, die dagelijks zorg verleende, vroeg de thuiszorgdienst om ondersteuning in de zorg voor hun vader, zonder dat hij op de hoogte was van zijn terminale toestand.

Zorg Coördinatie Centra: Een nieuwe dimensie in gezondheidszorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is bepaald dat er in iedere ROAZ-regio in 2025 sprake moet zijn van regiodekkende zorgcoördinatie. De zorg coördinatie centra moeten een belangrijke rol spelen in het stroomlijnen van de zorgverlening, het verbeteren van de patiënttevredenheid en het optimaliseren van de efficiëntie binnen zorginstellingen.

Casus: De Menopauze

Een 52-jarige patiënte meldt zich met complexe menopauzale klachten, variërend van opvliegers tot stemmingswisselingen. Ontdek hoe een zorgvuldige diagnose en een gecombineerde behandelaanpak haar levenskwaliteit verbeterden.

Behandeling van alcoholverslaving met psilocybine

Recentelijk is in België de eerste klinische studie gestart naar het gebruik van psilocybine, het werkzame bestanddeel in hallucinogene paddenstoelen, voor de behandeling van alcoholverslaving. Ook in Nederland is er groeiende interesse in het potentieel van psilocybine voor de behandeling van alcoholverslaving.
Abonneren