Home E-health

E-health

Praktijkvoering huisarts

Digitalisering van de huisartsenzorg

De gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar houden staat centraal in het zorgstelsel van de toekomst. Digitalisering speelt hier een cruciale rol in, zeker ook in de huisartsenzorg. Een volledige verschuiving naar digitale zorg is niet ideaal voor patiënten. Er zullen momenten blijven waarop persoonlijk contact, zoals een fysieke afspraak of behandeling, onmisbaar is. Een hybride benadering van huisartsenzorg, waarbij fysieke en digitale zorg samenkomen, lijkt de beste weg naar een toekomstbestendig model.
Praktijkvoering huisarts

Datagedreven werken in de huisartsenzorg

In de zorg worden enorme hoeveelheden gegevens vastgelegd, voornamelijk in het patiëntendossier (EPD). Deze gegevens kunnen zorgprofessionals ondersteunen in besluitvorming en het efficiënt inzetten van zorg. Datagedreven zorg kan in theorie in de huisartsenpraktijk helpen de werkdruk te verminderen. Vooral nu meer ouderen thuis blijven wonen, is efficiëntere inzet van behandeltijd essentieel.
Praktijkvoering huisarts

Wat gaat de huisartsenzorg merken van artificial intelligence?

De opkomst van artificiële intelligentie (AI) in verschillende sectoren heeft geleid tot vragen over de rol van AI in de huisartsenzorg. Recent onderzoek toont aan dat AI wordt toegepast in online consultaties bij huisartsenpraktijken in steden als Manchester en Londen. Dit systeem analyseert korte online formulieren met vragen van patiënten en bepaalt de urgentie van hun verzoeken. Zo kunnen binnenkomende aanvragen efficiënter en adequater worden afgehandeld.
Praktijkvoering huisarts
portretfoto Jan Pons

Hoe zorg je dat een innovatie werkt?

Digitale zorginnovaties zijn er in overvloed, maar worden lang niet allemaal een succes. Het opzetten van een goede zorginnovatie vraagt om nauwe samenwerking met alle betrokken partijen en om een gedragsverandering van degene die ermee moet werken. Als het goed werkt, kan het de werkdruk verlagen. “We moeten niet harder, maar slimmer gaan werken”, vertelt Jan Pons, onderzoeker Digital Business bij de Hogeschool Rotterdam en nauw betrokken bij de Rotterdam eHealth Agenda.
Abonneren