Home Achtergrond

Achtergrond

Praktijkvoering huisarts

Cultuursensitieve zorg: ‘Veel huisartsen weten niet dat tolken vergoed worden’

Taal is de allergrootste barrière als het aankomt op cultuursensitief zorgverlenen, vindt Yordi Lassooy Tekle. Ze pleit voor het vaker inzetten van tolken in de gezondheidszorg, of nog beter culturele mediators. ‘Het belang van taal wordt zwaar onderschat.’
Praktijkvoering huisarts

‘Voor cultuursensitieve zorg bestaat geen spoorboekje’

Het zorgsysteem, mentale ziekten of het levenseinde: zomaar drie onderwerpen die dagelijkse kost zijn in de huisartsenpraktijk. Maar bij patiënten met een andere etnische achtergrond kunnen verschillende referentiekaders behoorlijk botsen. ‘Zet je eigen bril eens af.’
Praktijkvoering huisarts

‘Ook in tien minuten kun je de kracht van het verschil benutten’

Cultuursensitief werken creëert ruimte voor een echte ontmoeting tussen zorgverlener en de leefwereld van de patiënt, is het idee van VWS. Kan dat ook in tien minuten consulttijd? Jazeker, vindt communicatiewetenschapper en trainer Mireille Ollivieira.
Leefstijlgeneeskunde

Insomnie: slaapstoornissen in de eerstelijn

Nachts liggen woelen en niet kunnen inslapen. Prikkelbaarheid en concentratieverlies overdag. Slaapstoornissen komen veel voor en kunnen heel divers van aard zijn. Mensen met psychiatrische aandoeningen hebben vaker dan gemiddeld te maken met slaapproblematiek. Toch wordt de aandoening niet altijd erkend en behandeld.
Leefstijlgeneeskunde

‘De zwangerschap is een bijzondere stresstest voor het lichaam’

Zowel klassieke risicofactoren als pre-eclampsie tijdens de zwangerschap kunnen voor een levenslang verhoogd cardiovasculair risico zorgen. Internist-vasculair geneeskundige Koen Verdonk van het Erasmus MC doet er al jaren onderzoek naar. ‘Behandelen van hypertensie, ook postpartum, is echt zinvol.’
Praktijkvoering huisarts

Impact van taalbarrières op toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg

Het onderzoek naar de invloed van het niet of nauwelijks spreken van de Nederlandse taal op de toegang tot en de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg (JGZ) is tot op heden beperkt gebleven. Niettemin wijzen de beschikbare studies erop dat taalproblemen een aanzienlijke rol spelen bij de herkenning van gezondheidsproblemen bij kinderen, de toegang tot zorg, het gebruik van zorgdiensten en de kwaliteit van de geboden zorg.
Praktijkvoering huisarts

10 Misvattingen over mensen met een migratieachtergrond bij de huisarts

De relatie tussen patiënten en huisartsen is van cruciaal belang voor effectieve gezondheidszorg. Echter, zoals in veel aspecten van het leven, kunnen er misvattingen en vooroordelen bestaan die deze relatie kunnen beïnvloeden, ook bij mensen met een migratieachtergrond. Hier zijn 10 misvattingen die kunnen bestaan over deze groep patiënten en zouden voorkomen moeten worden.
Praktijkvoering huisarts

5 strategieën voor het positief beïnvloeden van medewerkers

Hoe kunt u het gedrag van een van uw medewerkers verbeteren? Ergert u zich aan de traagheid, laksheid, de soms negatieve houding en de vroege vertrektijd? Ook al ziet en waardeert u de inzet en vriendelijkheid van de medewerker.

‘Over hormoonsuppletietherapie leven veel verouderde inzichten’

Nog te vaak onderschatten vrouwen de impact van de overgang. Gynaecoloog Yvonne Louwers pleit daarom voor persoonsgerichte zorg. ‘Als hormonen ook maar een beetje uit balans zijn, hebben ze al een grote impact op het welzijn en het dagelijks leven.’
Praktijkvoering huisarts

De kracht van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op de werkvloer

Organisaties en teams die diversiteit omarmen, tonen zich creatiever, innovatiever en flexibeler. Zo blijkt uit diverse studies. Bovendien zijn medewerkers die hun werkomgeving als inclusief ervaren doorgaans meer tevreden dan anderen. Maar wat betekent het precies om divers en inclusief te zijn?
Abonneren