Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Digitalisering van de huisartsenzorg

fediverbeek
De gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar houden staat centraal in het zorgstelsel van de toekomst. Digitalisering speelt hier een cruciale rol in, zeker ook in de huisartsenzorg. Een volledige verschuiving naar digitale zorg is niet ideaal voor patiënten. Er zullen momenten blijven waarop persoonlijk contact, zoals een fysieke afspraak of behandeling, onmisbaar is. Een hybride benadering van huisartsenzorg, waarbij fysieke en digitale zorg samenkomen, lijkt de beste weg naar een toekomstbestendig model.

Volgens bevindingen van een gezondheidsinstituut zou het tekort aan huisartsen, dat sommige gebieden nu al treft, verder toenemen door de toenemende vergrijzing en zorgbehoefte, tenzij er actie wordt ondernomen. Naast een gebrek aan huisartsen zijn er ook tekorten aan ondersteunend personeel en mantelzorgers in de sector. Hierdoor groeit de dringende noodzaak voor digitalisering en een hybride aanpak van huisartsenzorg.

De COVID-19 pandemie heeft de waarde van digitalisering en zorg op afstand duidelijk gemaakt. Kort na het begin van de crisis hebben veel huisartsenpraktijken het gebruik van e-health toepassingen al geïntensiveerd. Toch is het belangrijk om te beseffen dat het opbouwen van een relatie met de patiënt  digitaal maar moeizaam gaat.

Patiënten zijn tegenwoordig niet alleen assertiever, maar ook beter geïnformeerd en veeleisender. Ze willen meedenken en samen met hun arts beslissingen nemen over hun zorg. Het devies is om hulp te krijgen op het juiste moment en op de juiste plaats, fysiek indien nodig, digitaal indien mogelijk. Maar het is van groot belang dat patiënten hierbij goed worden ondersteund.

Hoe de huisartsenpraktijk digitaliseert

In huisartspraktijken wordt digitalisering op verschillende manieren toegepast om de zorg te verbeteren en efficiënter te maken.

1. Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s)

Huisartsen maken gebruik van EPD-systemen om patiëntgegevens elektronisch te beheren. Dit omvat medische voorgeschiedenis, diagnoses, medicatie, laboratoriumresultaten en afspraken. Het stelt huisartsen in staat om gemakkelijker informatie te delen en een compleet beeld van de patiënt te behouden.

2. Digitale triage

Het gebruik van digitale triage bereidt zowel de huisarts als de patiënt optimaal voor op een consult. Het draagt bij aan de kwaliteit van het consult, verlicht de druk op de praktijk, helpt bij het rangschikken van zorgvragen en resulteert in minder administratieve taken.

3. Teleconsultaties

Huisartsen bieden steeds vaker teleconsultaties en e-consults aan, waardoor patiënten op afstand medisch advies kunnen krijgen zonder naar de praktijk te hoeven komen. Dit vermindert fysieke bezoeken en verbetert de toegankelijkheid van zorg, vooral voor routinematige vragen of opvolging van behandelingen.

4. Online Afspraken en patiëntenportalen

Steeds meer huisartspraktijken bieden inmiddels online afspraakplanning aan, waardoor patiënten zelf afspraken kunnen inplannen. Daarnaast hebben patiënten toegang tot patiëntenportalen waar ze hun medische gegevens kunnen bekijken, herhaalrecepten kunnen aanvragen en communiceren met hun huisarts via beveiligde berichtensystemen.

5. E-health voor preventieve zorg

Het gebruik van e-healthapplicaties en digitale tools die patiënten helpen bij het beheren van hun gezondheid zouden huisartsenzorg kunnen helpen, zoals apps voor het bijhouden van symptomen, gezondheidsinformatie en leefstijladvies. Dit ondersteunt preventieve zorg en vergroot de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen gezondheid.

6. Digitale gegevensuitwisseling en samenwerken in de regio

Huisartsenpraktijken zouden moeten investeren in systemen die de gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners vergemakkelijken, zoals specialisten en apothekers. Hierdoor kan er efficiënter samengewerkt worden en wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd.

Deze vormen van digitalisering bij huisartsen kunnen bijdragen aan een verbeterde toegankelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van zorg, terwijl ze ook de betrokkenheid van patiënten vergroten en de zorgprocessen stroomlijnen. Dat is belangrijk gezien de stijging en toenemende complexiteit van zorgvragen. Digitale oplossingen zouden moeten bijdragen aan het verminderen van niet-patiëntgebonden administratieve lasten en het bevorderen van zelfregie.