Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Discriminatie van patiënten met migratieachtergrond in Nederlandse zorg

fediverbeek
Recent onderzoek toont aan dat (onbewuste) discriminatie op patiënten met een migratieachtergrond in de Nederlandse zorg nog altijd voorkomt. Ontdek hoe culturele stereotypen en vooroordelen de behandeling van pijn beïnvloeden en hoe historische mythes hierbij een rol spelen.

Een recent onderzoek gepubliceerd in BMJ Open werpt een schokkend licht op de ervaringen van patiënten met een migratieachtergrond in Nederlandse zorginstellingen. Het onderzoek onthult dat een aanzienlijk aantal patiënten melding maakt van het niet serieus nemen van hun pijnklachten door zorgverleners louter vanwege hun culturele achtergrond. Dit fenomeen, dat in het verleden is aangetoond als een schadelijke mythe, blijft een zorgwekkende realiteit met diepe implicaties voor de gezondheidszorg in Nederland.

 

Ervaringen van patiënten: wegwuifen van pijnklachten

Volgens de studie “Exploring discrimination and racism in healthcare: a qualitative phenomenology study of Dutch persons with migration backgrounds“, voelde meer dan 25% van de tachtig ondervraagde patiënten zich niet serieus genomen door zorgverleners vanwege hun etnische achtergrond. Patiënten rapporteerden situaties waarin hun pijnklachten werden afgedaan als overdreven of als cultureel bepaald zonder adequate medische aandacht.

 

Impact van stereotypering en vooroordelen

Een schrijnend voorbeeld uit het onderzoek betreft een vrouw met een Turkse achtergrond, wiens moeders hoofdpijn door een fysiotherapeute onterecht werd toegeschreven aan culturele onderdrukking. Dergelijke vooroordelen verhinderen niet alleen tijdige diagnoses, maar ondermijnen ook het vertrouwen van patiënten in het zorgsysteem.

 

Ontkrachting van de ‘hogere pijnbeleving’ mythe

Sinds de vroege jaren 2000 is wetenschappelijk onderzoek herhaaldelijk de mythe van een hogere pijngrens onder mensen met een migratieachtergrond tegengegaan. Desondanks blijven vooroordelen die gebaseerd zijn op huidskleur en afkomst persistent aanwezig in de medische praktijk, zoals onderstreept wordt door onderzoeker Hanneke Felten van Movisie.

 

Onderzoekstekort en erkenning van vooroordelen

Jeanine Suurmond van het Amsterdam UMC benadrukt dat er in Nederland nog steeds te weinig onderzoek wordt gedaan naar vooroordelen onder zorgverleners. Haar pogingen om dit aan te kaarten worden vaak met scepsis ontvangen wat een structurele verandering in de gezondheidszorg bemoeilijkt.

 

Risico’s voor patiëntenzorg

Gezondheidswetenschapper Charifa Zemouri, hoofdauteur van het BMJ Open-artikel, waarschuwt dat het negeren van pijnklachten bij patiënten met een migratieachtergrond ernstige risico’s met zich meebrengt. Zorgverleners moeten zich bewust zijn van hun eigen vooroordelen om gelijke en rechtvaardige zorg te waarborgen voor alle patiënten.

 

Veelgestelde vragen rondom vooroordelen en discriminatie in de zorg

1. Waarom hebben zorgverleners vooroordelen tegenover patiënten met een migratieachtergrond?

Vooroordelen kunnen voortkomen uit culturele stereotypen en onbewuste overtuigingen die de perceptie van pijn en gezondheidsklachten beïnvloeden.

 

2. Welke impact hebben deze vooroordelen op de gezondheidszorg?

Vooroordelen kunnen leiden tot vertraagde diagnoses, verminderde behandelingsmogelijkheden en een afname van vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener.

 

3. Wat kan er gedaan worden om discriminatie in de zorg tegen te gaan?

Educatie en training over culturele competentie, samen met beleidsmaatregelen gericht op gelijke behandeling, zijn nodig om (onbewuste) discriminatie in de zorg te verminderen.

 

Het onderzoek naar discriminatie van patiënten met een migratieachtergrond in Nederlandse zorginstellingen onderstreept de dringende noodzaak voor structurele veranderingen en bewustwording in de gezondheidszorg. Alleen door het erkennen en aanpakken van vooroordelen kunnen zorgverleners een eerlijke en gelijke behandeling garanderen voor alle patiënten ongeacht hun etnische achtergrond.

 

Meer over dit onderwerp?

Bekijk het programma en de actuele startdata van het Cultuursensitieve Zorg congres. Meer informatie over dit congres >