Hart- en vaat

Herkennen en behandelen van cardiovasculaire risicofactoren

CVRM is een belangrijk onderdeel van de huisartsgeneeskundige zorg. Ook de behandeling van steeds meer hart- en vaatziekten vindt plaats in de huisartsenpraktijk.

Artikelen over dit thema

Streefwaarden bij behandeling hypertensie

17
In een Cochrane-review werd onderzocht of mensen die al een hart- of vaatziekte hebben gehad beter af zouden zijn als hun bloeddruk nog verder wordt verlaagd.

Hartklepafwijkingen | Auscultatiekenmerken bij mitralisklepinsufficiëntie

26
Mitralisklepinsufficiëntie veroorzaakt terugstromen van bloed naar de linkerboezem tijdens de kamercontractie (systole). De oorzaken van mitralisklepinsufficiëntie zijn te onderscheiden in organisch (primair) en functioneel (secundair).

Oorzaken van hartfalen in overzichtelijke tabel

177
Hartfalen is een klinisch syndroom dat ontstaat door een tekortschietende pompfunctie van het hart, waardoor er een complex van klachten en ziekteverschijnselen ontstaat.

Beoordeel de CT-thorax (1)

112
Een 26-jarige patiënt blijft last houden van hoesten. Een thoraxfoto laat een diffuus longbeeld zien en aanvullend wordt een CT-thorax gemaakt. Welk patroon ziet u in het longparenchym en aan welke diagnose denkt u?

Op zoek naar het stille hartinfarct

48
Om stille en niet-herkende hartinfarcten te voorkomen, pleiten sommige collega’s ervoor laagdrempelig ecg’s te verrichten bij patiënten die plotseling atypische klachten hebben. Daarop valt echter wel wat af te dingen.

Producten