Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Acht vragen aan Marco Neeteson, huisarts met verloskundige ervaring

Huisarts Marco Neeteson is ruim 20 jaar huisarts in Werkendam. Hij heeft een solopraktijk met ongeveer 2.050 vast ingeschreven patiënten. Op dit moment begeleidt hij gemiddeld 10 tot 15 zwangeren per jaar. In de begintijd van zijn praktijk waren dat er zo'n 25 tot 30. We stelden acht vragen aan Marco Neeteson over zijn verloskundige ervaring als huisarts.

U heeft er als huisarts bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Kunt u iets vertellen over uw motivatie?

Ik heb er destijds bewust voor gekozen om zwangerschappen en bevallingen te begeleiden. Het was zelfs de reden om ik me te vestigen in Werkendam, aangezien alle huisartsen in het Land van Altena toen nog verloskundig actief waren.

Heeft u vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles?

Ik heb geen vaste spreekuren ingeruimd voor prenatale controles. Deze vinden plaats tussen de reguliere consulten.

Werkt u (nauw) samen met verloskundige(n) praktijken?

De nog overgebleven verloskundig actieve huisartsen in onze regio werken samen met de verloskundigen die zich een aantal jaren geleden hier gevestigd hebben.

Welke afspraken/werkverdeling heeft u gemaakt?

Jaarlijks wordt een dienstrooster opgesteld waarbij de diensten naar rato van het aantal verloskundige zorgeenheden worden verdeeld. Dit betekent dat wij als huisartsen incidenteel een verloskundedienst doen en de verloskundigen de overige diensten voor hun rekening nemen. Het betreft een zogenaamde achterwachtdienst waar op teruggevallen kan worden als de eigen zorgverlener verhinderd is. In principe begeleid ik dus alle bevallingen van mijn eigen zwangere cliënten.

Wat is belangrijk in de begeleiding en behandeling van zwangeren?

Belangrijk is vooral de continuïteit van zorg. Dit geldt zowel voor de huisartsgeneeskunde als voor de verloskunde. Een vertrouwd persoon in de buurt bij een life-event als een zwangerschap en bevalling bevordert de positieve uitkomst van de zorgverlening.

Komen zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap gemiddeld meer naar de huisartsenpraktijk?

Uit onderzoek blijkt dat 65% van alle zwangere vrouwen contact heeft met de huisarts, tegen 50% van de niet-zwangeren.

Kunt u een top 5 geven van alledaagse klachten waar zwangere vrouwen mee komen?

Voor een aantal kwalen zal een zwangere haar verloskundig zorgverlener benaderen. Anemie of hypertensie zal dus vooral daar beoordeeld en behandeld worden. Maar voor een aantal andere kwalen zal juist de huisarts het eerste (of tweede) aanspreekpunt zijn. Hierbij staan urineweginfecties met stip op nummer 1. Andere veel voorkomende kwalen zijn: huidafwijkingen, obstipatie, bekkengordelpijn en varices. Ook de begeleiding van pre-existente aandoeningen als psychische klachten, hypothyreoïdie, astma, et cetera kunnen redenen van begeleiding door de huisarts zijn.

Zijn er standaard tips voor het geven van medicatie tijdens de zwangerschap? Zijn er aandachtspunten?

Huisartsen schrijven aan zwangeren de helft minder medicatie voor dan aan niet-zwangeren. Dat is op zich een goede vorm van zorg. In de diverse NHG-standaarden wordt aandacht geschonken aan medicatie bij zwangeren. Zo dient bij een reeds bestaande hypothyreoïdie, naast een controle op eventueel aanwezige TSH-R antistoffen, de dosis levothyroxine bij aanvang van een zwangerschap direct met 25% te worden verhoogd en vervolgens aangepast op geleide van de TSH-waarde. Verder is het verstandig om als medicatievoorschrijver altijd de website van Lareb te raadplegen om te controleren of bepaalde medicatie wel of niet toegestaan is voor gebruik tijdens de zwangerschap of lactatieperiode (MailScanner has detected definite fraud in the website at “urldefense.proofpoint.com”. Do not trust this website: https://www.lareb.nl/tis-knowledge).

Huisarts Marco Neeteson met een van zijn zwangere patiënten tijdens een tussentijdse controle.


Tip

Lees ook de artikelen:

Boeken + online