Kleine kwalen

Pleidooi voor een bredere kijk op onverklaarbare lichamelijke klachten

Ongeveer 2 miljoen mensen kampen met chronische pijn waar geen lichamelijke verklaring voor te vinden is. Vaak krijgen deze patiënten van zorgverleners te horen dat ze er maar moeten leren leven. De artsen Lian Tjon Soei Len en Christine Deurman pleiten voor een bredere benadering. ‘Dat onderdrukte emoties een oorzaak kunnen zijn van pijn, wordt nu structureel onderbelicht.’

Pilot langdurige ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Eenzaamheid, geheugenproblemen, een zwak netwerk. Voor ouderen met problemen op meerdere leefgebieden is vaak weinig passende hulp voorhanden. In Nijmegen wordt al meer dan twee jaar op beperkte schaal een Sociaal arrangeur ingezet die deze groep langdurige ondersteuning biedt. De huisartsen die bij het project zijn betrokken, hebben deze patiënten nu beter in beeld.

Wat huisartsen vaak niet weten over migraine

Hoe behandel je als huisarts migraine? Het Leidse Hoofdpijn Centrum maakte recent een aantal postcasts over de aandoening en was benieuwd wat de informatie huisartsen oplevert. Huisarts Jojanneke Kant werd uitgenodigd voor een gesprek. ‘Ik realiseerde me dat ik patiënten nooit meer dan een halve dosis Sumatriptan heb gegeven.’

Observaties en tips uit de praktijk van een ervaren huisarts

Waarom kun je patiënten beter niet op vrijdagmiddag naar het ziekenhuis verwijzen? Hoe krijg je je wachtkamer zo snel mogelijk leeg? Ga je wel of niet naar de begrafenis van een patiënt? In het boekje 50 ongevraagde adviezen voor jonge dokters geeft huisarts David Bentz van den Berg op lichtvoetige wijze adviezen, observaties en tips die niet in leerboeken terug zijn te vinden.

Intensief leefstijlprogramma voor diabetes2 vanaf 1 januari vergoed

Een gecombineerde leefstijlinterventie met extra steun voor complexe patiënten met diabetes type 2. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze interventie vanuit de basisverzekering vergoed. Wat houdt het programma Keer Diabetes2 Om in? Een gesprek met Emma Coles, directeur van Voeding leeft.

Over kleine kwalen

Diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen

Vragen van patiënten over kleine kwalen, zoals moeheid, huidschimmels, hoesten, platvoeten, insectenbeten, schaafwonden, wratten of schimmelnagels, zijn waarschijnlijk ook in uw praktijk aan de orde van de dag. Het zijn relatief onschuldige aandoeningen die meestal kort uitleg behoeven en een eenvoudig advies. Maar er is een breed scala aan kwalen waarmee patiënten (ouderen, kinderen, zwangeren) naar de huisartsenpraktijk kunnen komen. In het algemeen is de vraag naar huisartsenzorg toegenomen, daarmee is ook het aandeel kleinekwalenzorg in absolute getallen gestegen. Het aandeel contacten met de huisarts vanwege kleine kwalen schommelt vrij stabiel rond de 4 procent. Kleine kwalen gaan meestal vanzelf over of kunnen met een zelfzorgmiddel worden verholpen, maar patiënten vinden het soms lastig om dat te beoordelen. Iets meer dan de helft van de patiënten met een kleine kwaal verliet de praktijk zonder recept. In 2011 was dat aandeel 58 procent. Vier jaar later was dat nog maar 46 procent. Deze afname impliceert volgens Nivel dat patiënten weliswaar vaker voor een kleine kwaal naar de huisarts gaan, maar dat deze een meer afwachtend beleid voert of de patiënt adviseert om zelfzorgmiddelen te gebruiken.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Trauma bij kinderen

Van der Valk Hotel

5e congres Leefstijlgeneeskunde in de spreekkamer

Van der Valk Hotel

Masterclass Complexity Thinking

Masterclass Organiseren van Data Analytics

Masterclass De Dokter & De Dood

Van der Valk

Agressie in de zorg congres

Congres Het Vrouwenhart

Van der Valk Utrecht

Congres Samenwerken met de mantelzorger

ReeHorst

Producten