Bewegingsapparaat

Meeste consulten bij huisarts voor klachten aan het bewegingsapparaat

Een groot deel van de patiënten komt met klachten aan het bewegingsapparaat. Dit vereist een goede anamnese en lichamelijk onderzoek.

Artikelen over dit thema

X-benen

90
X-benen zijn benen met een valgusstand van de knieën. Deze stand is fysiologisch voor kinderen na het tweede levensjaar. Ouders kunnen ongerust zijn over de stand van de benen van hun kind en presenteren zich met het verhaal dat de benen steeds meer in een X-vorm groeien, dat hun kind hierbij ongemakkelijk loopt en vaker valt.

Pijn in been | Diagnostisch schema

33
De etiologie van pijn in het been kan velerlei zijn, zowel vasculair, neurogeen, orthopedisch als infectieus. Dikwijls is er een meer of minder zwaar trauma in het spel.

Nekpijn | Diagnostisch schema aspecifieke nekpijn

17
Aspecifieke nekpijn is nekpijn waarbij geen aanwijzingen kunnen worden gevonden voor beschadiging van specifieke anatomische structuren in de nek. Het ontstaansmoment kan heel verschillend zijn.

Enkeldistorsie

16
Een enkeldistorsie is het meest voorkomende acute letsel van het bewegingsapparaat in de huisartsenpraktijk. Het leidt in meer dan 30% tot restklachten en mogelijk ook tot een versnelde artrose.

Syndroom van Tietze

203
Het syndroom van Tietze betreft een pijnlijke zwelling ter plaatse van de costosternale overgang van de bovenste ribben. De etiologie is onbekend. Het beeld kan enige maanden blijven bestaan.

Producten