Hart en vaat

expert vooroordelen Şeydâ Buurman-Kutsal

‘Iedereen heeft vooroordelen en aannames’

“Oordelen en vooroordelen zijn overal om ons heen”, vertelt Buurman-Kutsal. “Als je je ogen ervoor opent zie je overal om je heen hoe groot de invloed is van hoe we naar elkaar kijken en van anders zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld duidelijk in de opleidingen. Ga eens na van wie je het vak hebt geleerd […]

Meer over cultuursensitieve zorg

Verkeerd begrepen worden, patiënten die niet meer terugkeren naar de zorginstelling of andere ideeën hebben over de behandeling. Verschillen in cultuur kunnen voor wrijving en onbegrip zorgen tussen zorgverlener en patiënt. Het aantal mensen met een migratie-achtergrond zal de komende jaren alleen maar toenemen. Hoe werk je als zorgverlener cultuursensitief? In dit artikel komen de […]
screenshot triage game

Triage in huisartsenpraktijk te oefenen via online game

“Het triageproces is iets heel wezenlijks en heeft gevolgen voor de doorstroming in de zorg. Huisartsen zijn eindverantwoordelijk voor het triage-proces. Ze leren daar wel een en ander over in de opleiding, maar dat wordt niet specifiek goed geoefend, en ook niet goed getoetst. Terwijl ze dat in de praktijk wel moeten superviseren en autoriseren.” […]
Machteld Huber en Karolien van den Brekel

Positieve Gezondheid gaat internationaal

Oprichter Machteld Huber staat er soms zelf van te kijken hoe snel de ontwikkeling gaat. “Na het oprichten van het Institute for Positive Health (IPH) in 2015 kwam er al snel internationaal aandacht op gang. En het blijft maar groeien, het gaat maar door. We rollen er zelf niet eens een specifiek plan voor uit, […]
Leerboek voeding

Leerboek Voeding zet in op grotere rol voor voeding in preventie en behandeling

Zes thema’s Het boek is onderverdeeld in 6 verschillende delen of thema’s: fysiologie, nutritional assessment, aan voeding gerelateerde aandoeningen, klinische voeding, voeding en preventie en voedingsonderzoek. Het boek is mede geschreven met de input van studenten geneeskunde van Student en Leefstijl. De redactie hoopt dat voeding – mede door middel van dit boek – een […]

Over hart en vaat

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is een belangrijk onderdeel van de zorg door de huisarts. Hiermee worden het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bedoeld. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten. Voorbeelden van hartziekten zijn: hartinfarct, hartfalen, hartritmestoornissen, angina pectoris (pijn op de borst), hartklepaandoening, cardiomyopathie (hartspierziekte), endocarditis, myocarditis en een hartstilstand. Voorbeelden van een beroerte zijn: beroerte, TIA, herseninfarct en hersenbloeding. Voorbeelden van vaatziekten zijn: aneurysma, etalagebenen, trombose en longembolie, fenomeen van Raynaud, slagaderverkalking en spataders. De (vroegtijdige) opsporing en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten en het uitvoeren van ecg's vinden steeds vaker plaats in de huisartsenpraktijk.    

Uitgelicht congres

Congres Ouderengenees­kunde in de 1e lijn

Carlton President Hotel, Utrecht

Congres Het Vrouwenhart

Van der Valk Utrecht

Producten