Home Tags Cultuur

cultuur

Praktijkvoering huisarts

Casus: Weerstand van de familie bij het behandelplan

Mevrouw Ahmed, een 65-jarige vrouw van Pakistaanse afkomst, werd doorverwezen naar het ziekenhuis vanwege aanhoudende buikklachten. Na een grondig onderzoek werd vastgesteld dat ze een vergevorderd stadium van maagkanker had. Dit nieuws kwam als een schok voor mevrouw Ahmed en haar familie, die diep geworteld waren in traditionele Pakistaanse waarden en sterk geloofden in collectieve besluitvorming.
Praktijkvoering huisarts

Cultuursensitieve zorg: ‘Veel huisartsen weten niet dat tolken vergoed worden’

Taal is de allergrootste barrière als het aankomt op cultuursensitief zorgverlenen, vindt Yordi Lassooy Tekle. Ze pleit voor het vaker inzetten van tolken in de gezondheidszorg, of nog beter culturele mediators. ‘Het belang van taal wordt zwaar onderschat.’
Praktijkvoering huisarts

‘Voor cultuursensitieve zorg bestaat geen spoorboekje’

Het zorgsysteem, mentale ziekten of het levenseinde: zomaar drie onderwerpen die dagelijkse kost zijn in de huisartsenpraktijk. Maar bij patiënten met een andere etnische achtergrond kunnen verschillende referentiekaders behoorlijk botsen. ‘Zet je eigen bril eens af.’
Praktijkvoering huisarts

‘Ook in tien minuten kun je de kracht van het verschil benutten’

Cultuursensitief werken creëert ruimte voor een echte ontmoeting tussen zorgverlener en de leefwereld van de patiënt, is het idee van VWS. Kan dat ook in tien minuten consulttijd? Jazeker, vindt communicatiewetenschapper en trainer Mireille Ollivieira.
Ouderen

Hoe inclusief is de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond?

Het rapport over de inclusiviteit van de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond is afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door Pharos. Het doel is om de gelijke toegang tot zorg voor iedereen te bevorderen. Een beleidsreactie volgt voor de zomer van 2024.
Hart en vaat

Casus: Het culturele kruispunt van gezondheid

Aisha, een toegewijde Marokkaanse vrouw, was geworteld in haar culturele overtuigingen. Ze leefde volgens traditionele waarden en keek naar gezondheid door een culturele en religieuze lens. Toen ze symptomen begon te ervaren die ze toeschreef aan emotionele belasting, werd haar culturele kijk op gezondheid een factor die haar diagnose bemoeilijkte.
Praktijkvoering huisarts

Impact van taalbarrières op toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg

Het onderzoek naar de invloed van het niet of nauwelijks spreken van de Nederlandse taal op de toegang tot en de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg (JGZ) is tot op heden beperkt gebleven. Niettemin wijzen de beschikbare studies erop dat taalproblemen een aanzienlijke rol spelen bij de herkenning van gezondheidsproblemen bij kinderen, de toegang tot zorg, het gebruik van zorgdiensten en de kwaliteit van de geboden zorg.
Praktijkvoering huisarts

10 Misvattingen over mensen met een migratieachtergrond bij de huisarts

De relatie tussen patiënten en huisartsen is van cruciaal belang voor effectieve gezondheidszorg. Echter, zoals in veel aspecten van het leven, kunnen er misvattingen en vooroordelen bestaan die deze relatie kunnen beïnvloeden, ook bij mensen met een migratieachtergrond. Hier zijn 10 misvattingen die kunnen bestaan over deze groep patiënten en zouden voorkomen moeten worden.
Praktijkvoering huisarts

Dit vinden migranten belangrijk in de huisartsenzorg

In de diversiteit van onze samenleving streven we naar een inclusieve benadering van gezondheidszorg, waarin iedereen zich gehoord en begrepen voelt. Migranten vormen een belangrijk deel van onze maatschappij, en hun behoeften en verwachtingen ten aanzien van huisartsenzorg verdienen aandacht. Wat vinden zij nu eigenlijk belangrijk als het aankomt op medische hulp?
expert vooroordelen Şeydâ Buurman-Kutsal

‘Iedereen heeft vooroordelen en aannames’

Hoe neutraal je als zorgprofessional ook wil zijn, vaak zijn er toch aannames en (voor)oordelen over anderen aanwezig. Dat is niet gek; de eigen achtergrond, de manier van opleiden, de kring waarin we ons begeven – ze zijn allemaal bepalend voor ons denken. Vaak zijn we ons hier niet volledig van bewust, maar heeft het wel effect op het handelen. Dit onderwerp brengt Şeydâ Buurman-Kutsal onder de aandacht op het congres Cultuursensitieve Zorg.
Abonneren