Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Impact van taalbarrières op toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg

fediverbeek
Het onderzoek naar de invloed van het niet of nauwelijks spreken van de Nederlandse taal op de toegang tot en de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg (JGZ) is tot op heden beperkt gebleven. Niettemin wijzen de beschikbare studies erop dat taalproblemen een aanzienlijke rol spelen bij de herkenning van gezondheidsproblemen bij kinderen, de toegang tot zorg, het gebruik van zorgdiensten en de kwaliteit van de geboden zorg.

Taalbarrières hebben gevolgen voor psychische probleemherkenning

Vooral ouders met een Marokkaanse achtergrond lijken moeite te hebben met het herkennen van psychische problemen bij hun kinderen, wat deels wordt toegeschreven aan taalbarrières. Deze barrières bemoeilijken ook het gebruik van vragenlijsten voor het signaleren van gezondheidsproblemen, waardoor deze minder betrouwbaar worden en ouders mogelijk terughoudend zijn om deel te nemen aan gezondheidsonderzoeken. Bovendien kan een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal leiden tot communicatieproblemen tussen ouders en professionals in de JGZ. Een studie uitgevoerd in de Verenigde Staten wees bijvoorbeeld uit dat kinderen van ouders die voornamelijk of uitsluitend Spaans spraken, minder snel werden doorverwezen naar reguliere medische zorg en minder zorg ontvingen.

Impact van beëindiging tolkensubsidie op de zorgsector

In 2012 besloot het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de subsidie voor landelijke tolkendiensten stop te zetten. Dit besluit had verstrekkende gevolgen voor de zorgverleners en niet-Nederlandstalige cliënten in de zorg en het sociaal domein. Sindsdien hebben zij te maken met aanzienlijke uitdagingen bij het overbruggen van de taalbarrière.

Consequenties voor zowel volwassenen als kinderen

Taalbarrières spelen ook een cruciale rol bij de toegang tot zorg. Ze kunnen leiden tot een verminderd gebruik van gezondheidszorg, belemmeren het delen van gevoelens en problemen, veroorzaken gevoelens van discriminatie, verminderen het zelfvertrouwen van patiënten, vergroten stress en bemoeilijken het begrip van voorgeschreven medicatie. Als deze barrières van invloed zijn op de zorg voor volwassenen, is het aannemelijk dat ze ook een negatieve invloed hebben op de zorg voor hun kinderen. Bovendien kan het gebrek aan opvoedsteun in een andere taal dan het Nederlands, of niet aangepast aan het juiste taalniveau, leiden tot een verhoogde drempel en verminderde effectiviteit voor gezinnen die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Taaldiversiteit in de jeugdgezondheidszorg met een meer inclusief zorgaanbod

De onderzoeken benadrukken het belang van de taalvaardigheid van ouders voor de algehele gezondheid van kinderen. Om deze kwestie aan te pakken, is het noodzakelijk om het zorgaanbod binnen de JGZ aan te passen aan de behoeften van taaldiverse gemeenschappen. Dit kan onder meer inhouden dat de communicatie met ouders wordt verbeterd door het aanbieden van tolkdiensten of het verstrekken van informatie in meerdere talen. Daarnaast is het van belang om professionals binnen de JGZ bewust te maken van de impact van taalbarrières op de toegang tot en de kwaliteit van de zorg, zodat zij hier adequaat op kunnen reageren.

Meer over dit onderwerp?

Op het congres Cultuursensitieve Zorg komt dit uitgebreid aanbod. Meer informatie over dit congres >