Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Behandeling van alcoholverslaving met psilocybine

fediverbeek
Recentelijk is in België de eerste klinische studie gestart naar het gebruik van psilocybine, het werkzame bestanddeel in hallucinogene paddenstoelen, voor de behandeling van alcoholverslaving. Ook in Nederland is er groeiende interesse in het potentieel van psilocybine voor de behandeling van alcoholverslaving.

Belgisch onderzoek naar gebruik van paddo’s bij behandeling alcoholverslaving

Recentelijk is in België de eerste klinische studie gestart naar het gebruik van psilocybine, het werkzame bestanddeel in hallucinogene paddenstoelen, voor de behandeling van alcoholverslaving. Dit onderzoek, uitgevoerd door de afdeling psychiatrie van het UVC Brugmann-ziekenhuis in Brussel, zal in totaal 62 personen behandelen met lage of hoge doses psilocybine gedurende twee jaar. Dit markeert een belangrijke stap in de verkenning van psychedelische therapieën voor verslaving in Europa.

 

Nederlandse onderzoeken naar psilocybine

Ook in Nederland is er groeiende interesse in het potentieel van psilocybine voor de behandeling van alcoholverslaving. Verschillende instellingen, zoals de Universiteit van Maastricht en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), zijn actief bezig met onderzoeken naar de therapeutische toepassingen van psilocybine.

 

Psychedelische stoffen als medicijn

De Universiteit van Maastricht, onder leiding van professor Jan Ramaekers, heeft meerdere studies uitgevoerd naar de effecten van psychedelica. Een van hun onderzoeken richt zich op de effecten van psilocybine op angst en depressie, waarbij ook secundaire uitkomsten voor verslaving worden geëvalueerd. De voorlopige resultaten suggereren dat psilocybine kan bijdragen aan het verminderen van symptomen van angst en depressie, wat indirect gunstig kan zijn voor de behandeling van verslavingen.

 

Hoopgevend resultaat tegen depressie

Het UMCG onderzoekt de neurobiologische effecten van psilocybine, met specifieke aandacht voor het potentieel bij de behandeling van verslavingen. Een lopend onderzoek richt zich op het gebruik van psilocybine bij patiënten met behandelingsresistente depressie, waarbij ook alcoholverslaving als comorbide aandoening wordt geëvalueerd. De eerste resultaten zijn veelbelovend en wijzen op een significante vermindering van alcoholgebruik bij deelnemers.

 

Effecten van psilocybine op cognitieve functies

Een gepubliceerd onderzoek op Journal of Psychopharmacology onderzocht de veiligheid van gelijktijdige toediening van psilocybine aan gezonde deelnemers. De studie, de grootste gerandomiseerde gecontroleerde trial van psilocybine tot nu toe, toonde aan dat doses van 10 mg en 25 mg over het algemeen goed werden verdragen en geen nadelige korte- of langetermijneffecten hadden op cognitieve functies of emotionele verwerking. In totaal werden 511 bijwerkingen gemeld, waarvan 67% op de dag van toediening begon en eindigde. Er waren geen ernstige bijwerkingen of klinisch relevante verschillen tussen de groepen.

 

Therapeutisch effect van psilocybine bij verslaving

Uit een systematische review van onderzoek op Frontiers in Psychiatry naar de effectiviteit van psilocybine bij verslavingsstoornissen (SUD’s) blijkt dat psilocybine-ondersteunde therapie positieve resultaten laat zien. Vier studies (zes artikelen) met in totaal 151 patiënten, variërend in dosis van 6 tot 40 mg psilocybine, toonden aan dat psilocybine kan helpen bij het verminderen van zwaar drinken en roken. Zo was in een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek het percentage zware drinkdagen significant lager bij de psilocybinegroep dan bij de placebogroep. Hoewel de resultaten positief zijn, wijzen de onderzoekers op de noodzaak van grotere RCT’s om de effectiviteit van psilocybine-ondersteunde therapie bij SUD’s verder te bevestigen.

 

Effect van psilocybine-therapie op zware drinkdagen bij alcoholverslaving

Uit onderzoek gepubliceerd in JAMA Psychiatry 2022 blijkt dat psilocybine in combinatie met psychotherapie veelbelovend is voor de behandeling van alcoholverslaving (AUD). In een dubbelblinde gerandomiseerde klinische studie kregen volwassenen met AUD twee keer psilocybine of een actieve placebo (difenhydramine) toegediend tijdens psychotherapie. De psilocybinegroep vertoonde significant minder zware drinkdagen (9.7%) gedurende een 32-weekse periode vergeleken met de placebogroep (23.6%). Ook was de dagelijkse alcoholconsumptie lager in de psilocybinegroep, zonder meldingen van ernstige bijwerkingen. Deze resultaten suggereren dat psilocybine verder onderzocht moet worden als potentieel effectieve behandeling voor AUD.

 

Beschikbaarheid en toekomstperspectieven

Momenteel zijn psilocybine-behandelingen voor alcoholverslaving in Nederland nog niet breed beschikbaar voor patiënten buiten klinische studies. Deze behandelingen bevinden zich voornamelijk in de onderzoeks- en klinische trial-fase. Patiënten kunnen echter deelnemen aan deze studies als ze voldoen aan de inclusiecriteria en zich aanmelden via de betrokken onderzoeksinstellingen.

 

De recente start van een klinische studie in België en de lopende onderzoeken in Nederland onderstrepen de toenemende interesse en potentie van psilocybine als behandeling voor alcoholverslaving. Hoewel deze behandelingen momenteel nog in de onderzoeksfase verkeren, bieden de eerste resultaten hoop op nieuwe en effectieve therapeutische opties.