Leefstijlgeneeskunde

expert vooroordelen Şeydâ Buurman-Kutsal

‘Iedereen heeft vooroordelen en aannames’

“Oordelen en vooroordelen zijn overal om ons heen”, vertelt Buurman-Kutsal. “Als je je ogen ervoor opent zie je overal om je heen hoe groot de invloed is van hoe we naar elkaar kijken en van anders zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld duidelijk in de opleidingen. Ga eens na van wie je het vak hebt geleerd […]

Meer over cultuursensitieve zorg

Verkeerd begrepen worden, patiënten die niet meer terugkeren naar de zorginstelling of andere ideeën hebben over de behandeling. Verschillen in cultuur kunnen voor wrijving en onbegrip zorgen tussen zorgverlener en patiënt. Het aantal mensen met een migratie-achtergrond zal de komende jaren alleen maar toenemen. Hoe werk je als zorgverlener cultuursensitief? In dit artikel komen de […]
screenshot triage game

Triage in huisartsenpraktijk te oefenen via online game

“Het triageproces is iets heel wezenlijks en heeft gevolgen voor de doorstroming in de zorg. Huisartsen zijn eindverantwoordelijk voor het triage-proces. Ze leren daar wel een en ander over in de opleiding, maar dat wordt niet specifiek goed geoefend, en ook niet goed getoetst. Terwijl ze dat in de praktijk wel moeten superviseren en autoriseren.” […]
Machteld Huber en Karolien van den Brekel

Positieve Gezondheid gaat internationaal

Oprichter Machteld Huber staat er soms zelf van te kijken hoe snel de ontwikkeling gaat. “Na het oprichten van het Institute for Positive Health (IPH) in 2015 kwam er al snel internationaal aandacht op gang. En het blijft maar groeien, het gaat maar door. We rollen er zelf niet eens een specifiek plan voor uit, […]
Leerboek voeding

Leerboek Voeding zet in op grotere rol voor voeding in preventie en behandeling

Zes thema’s Het boek is onderverdeeld in 6 verschillende delen of thema’s: fysiologie, nutritional assessment, aan voeding gerelateerde aandoeningen, klinische voeding, voeding en preventie en voedingsonderzoek. Het boek is mede geschreven met de input van studenten geneeskunde van Student en Leefstijl. De redactie hoopt dat voeding – mede door middel van dit boek – een […]

Over leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde

Tot voor kort werd leefstijl / leefwijze vooral gezien als een middel ter preventie van ziekten en aandoeningen, zoals diabetes, overgewicht, obesitas, psychische stoornissen en slaapproblemen. In toenemende mate worden voeding, beweging, fit zijn, sport, ontspanning, slaaptherapie, het hebben van sociale contacten en zingeving ook succesvol ingezet door de huisarts en andere zorgverleners bij de zorg en behandeling van chronische aandoeningen. Alles voor balans in het leven en een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en conditie. Eind 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een eerste stap gezet voor een leefstijlcampagne om mensen te wijzen op het belang van een optimaal immuunsysteem om het risico op een ernstig verloop van corona zoveel mogelijk te reduceren.

Uitgelicht congres

Congres Ouderengenees­kunde in de 1e lijn

Carlton President Hotel, Utrecht

Congres Het Vrouwenhart

Van der Valk Utrecht

Producten