Leefstijlgeneeskunde

Islam en ethische kwesties in de gezondheidszorg

In onze steeds diverser wordende samenleving staan zorgverleners voor de uitdaging om zorg te bieden die aansluit bij de culturele en religieuze achtergrond van hun patiënten. Dit artikel richt zich specifiek op de islamitische gemeenschap en belicht de ethische kwesties en medische voorkeuren die relevant zijn voor moslimpatiënten.

Het leefstijlroer voor een gezonde leefstijl

Het Leefstijlroer is een model dat huisartsen en andere zorgverleners helpt om gesprekken over leefstijlveranderingen met patiënten te structureren en te faciliteren. Het model is ontwikkeld door de Vereniging Arts en Leefstijl en biedt een visueel hulpmiddel om de belangrijkste aspecten van een gezonde leefstijl te bespreken.

Gezondheidsklachten die asielzoekers vaker hebben dan de gemiddelde Nederlander

Asielzoekers in Nederland worden geconfronteerd met een unieke set uitdagingen die hun gezondheid en welzijn aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Deze groep ervaart vaker specifieke klachten in vergelijking met de gemiddelde Nederlander, deels als gevolg van hun vaak traumatische achtergrond en de omstandigheden waarin ze leven.

Leiderschapsvaardigheden in de zorg

Als manager in de zorgsector bent u niet alleen verantwoordelijk voor het operationele beheer, maar ook voor het leiden van een team dat hoogwaardige zorg verleent. Sterke leiderschapsvaardigheden zijn daarom cruciaal.

Het 5A-model: zelfredzaamheid stimuleren

In de huidige gezondheidszorg wordt steeds meer nadruk gelegd op preventie en de bevordering van een gezonde leefstijl. Het 5A-model is een krachtig hulpmiddel voor huisartsen en andere zorgverleners om patiënten effectief te begeleiden bij gedragsveranderingen, zoals stoppen met roken, gewichtsverlies, en het verbeteren van lichamelijke activiteit.

Over leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde

Tot voor kort werd leefstijl / leefwijze vooral gezien als een middel ter preventie van ziekten en aandoeningen, zoals diabetes, overgewicht, obesitas, psychische stoornissen en slaapproblemen. In toenemende mate worden voeding, beweging, fit zijn, sport, ontspanning, slaaptherapie, het hebben van sociale contacten en zingeving ook succesvol ingezet door de huisarts en andere zorgverleners bij de zorg en behandeling van chronische aandoeningen. Alles voor balans in het leven en een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en conditie. Eind 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een eerste stap gezet voor een leefstijlcampagne om mensen te wijzen op het belang van een optimaal immuunsysteem om het risico op een ernstig verloop van corona zoveel mogelijk te reduceren.

Uitgelicht congres

Congres GGZ uit de knel

Van der Valk

Congres De overgang

Van der Valk Utrecht

Congres Het Vrouwenhart

Van der Valk Utrecht

Cultuursensitieve Zorg Congres

Producten