Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

West-Nijlvirus, een nieuw opkomende virale infectie | Tabel met kenmerken en symptomen

Sinds een aantal jaren worden West-Nijlvirusinfecties in Europa steeds vaker gezien, vooral in Zuid-Europese en Oost-Europese landen. De verspreiding van vogels naar paarden en mensen loopt via een vector, de culex-mug, die algemeen in Europa voorkomt en maakt dat het risico van introductie van het virus bijvoorbeeld in Nederland niet ondenkbeeldig is. Dit heeft er in 2009 al toe geleid dat bevestigde West-Nijlvirusinfecties meldingsplichtig zijn geworden om mogelijke autochtone infecties snel op te kunnen sporen.

West-Nijlvirusinfecties verlopen meestal asymptomatisch of geven een aspecifiek influenza-achtig beeld. In een enkel geval kan infectie leiden tot een (meningo-)encefalitis beeld.

Vooral bij patiënten met een reishistorie naar voor West-Nijlvirus epidemische en endemische gebieden in de directe periode voorafgaand aan de presentatie van symptomen, is het belangrijk dat de behandelaar West-Nijlvirusinfectie in de differentiaaldiagnose meeneemt. Bij niet-neurologische verschijnselen is dan serologische en/of moleculaire diagnostiek op serum, urine en volbloed zinvol afhankelijk van het interval tussen mogelijke expositie en de presentatie van de patiënt. Bij neurologische verschijnselen is het belangrijk om daarnaast liquor af te laten nemen, waarbij diagnostiek op het liquor-serum paar uitgevoerd kan worden.

Bij een bevestigde infectie is belangrijk dat deze wordt gemeld aan de GGD, zodat uitgezocht kan worden of de infectie binnen of buiten Nederland is opgelopen. Voor meer informatie, zie ook de LCI-richtlijn voor West-Nijlvirus.

https://static-content.springer.com/image/art%3A10.1007%2Fs12414-019-0030-x/MediaObjects/12414_2019_30_Fig2_HTML.jpg

Uitslag bij West-Nijlviruskoorts: Vier patiënten met West Nile virus koorts en erythemateuze, maculgpapulaire uitslag op rug links boven, rechts onder), zij (rechts boven), been (links onder).

Tabel 1. Kenmerken West-Nijlvirusinfecties

West-Nijlkoorts
West-Nijl neuro-invasieve ziekte
Kenmerken
Acuut begin, meestal juli-september.
80% is asymptomatisch
Alle leeftijden, geen speciale leeftijdsvoorkeur
Acuut begin, meestal juli-september.
Minder dan 1% van geïnfecteerde mensen
Alle leeftijden, voorkeur (oudere) volwassene
Symptomen
Meest voorkomend: hoofdpijn, zwakte, morbilliforme of maculopapulaire uitslag (bij verdwijnen koorts), milde koorts, spierpijn.
Minder frequent: gewrichtspijn, koude rillingen, pijnlijke ogen, braken, diarree, lymfadenopathie.
Meningitis met symptomen van meningeale prikkeling (nekstijfheid, Kerning of Brudzinski teken, fotofobie, fonofobie)
Encefalitis met verminderd of veranderd bewustzijn, lethargie of persoonlijkheidsveranderingen gedurende meer dan 24 uur.
Acute slappe verlamming met acute zwakte van ledematen en duidelijke progressie in de volgende 48 uur, meestal asymmetrisch, met flexie of hyporeflexie en zonder sensorische afwijkingen. In 80% gepaard met encefalitis of meningitis beeld. Soms met andere symptomen zoals: braken, spierpijn, rillingen, rash (minder frequent dan bij West-Nijlkoorts), artralgie, ataxie, visusstoornissen, tremor, myoclonus, bulbaire dysfunctie (dysarthrie, dysfagie)
Diagnose
Acute en convalescente bepaling IgM en IgG antistoffen. PCR op bloed en urine in acute fase.
West-Nijlvirus specifiek IgM in serum en liquor (serum-liquor paar). PCR op bloed en urine en liquor in acute fase.
IgM bij verminderde afweer vertraagd of negatief.
Liquor: meestal normale glucose, verhoogd eiwit, pleiocytose (>5 leukocyten/μL).
Therapie
Ondersteunend
Ondersteunend
Uitkomst
Dagen-weken, meestal met volledig herstel. Soms persisterende moeheid.
Weken-maanden; langdurige functionele en cognitieve problemen vaak bij encefalitis, acute slappe verlamming of beide.

Er zijn geen behandelopties voor de infectie met of zonder neurologische verschijnselen, de behandeling is dan ook ondersteunend.

Bron: Bijblijven, Uitgave 3/2019
Beeld: Fotolia