Home 2024

Laatste artikelen

Leefstijlgeneeskunde

Insomnie: slaapstoornissen in de eerstelijn

Nachts liggen woelen en niet kunnen inslapen. Prikkelbaarheid en concentratieverlies overdag. Slaapstoornissen komen veel voor en kunnen heel divers van aard zijn. Mensen met psychiatrische aandoeningen hebben vaker dan gemiddeld te maken met slaapproblematiek. Toch wordt de aandoening niet altijd erkend en behandeld.
Leefstijlgeneeskunde

‘De zwangerschap is een bijzondere stresstest voor het lichaam’

Zowel klassieke risicofactoren als pre-eclampsie tijdens de zwangerschap kunnen voor een levenslang verhoogd cardiovasculair risico zorgen. Internist-vasculair geneeskundige Koen Verdonk van het Erasmus MC doet er al jaren onderzoek naar. ‘Behandelen van hypertensie, ook postpartum, is echt zinvol.’
Praktijkvoering huisarts

Impact van taalbarrières op toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg

Het onderzoek naar de invloed van het niet of nauwelijks spreken van de Nederlandse taal op de toegang tot en de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg (JGZ) is tot op heden beperkt gebleven. Niettemin wijzen de beschikbare studies erop dat taalproblemen een aanzienlijke rol spelen bij de herkenning van gezondheidsproblemen bij kinderen, de toegang tot zorg, het gebruik van zorgdiensten en de kwaliteit van de geboden zorg.
Leefstijlgeneeskunde

Casus: Het verborgen lijden van emotionele stress

Emma, een 45-jarige vrouw, leidde een druk bestaan als leidinggevende in een veeleisende werkomgeving. Ze was altijd vol energie, maar geleidelijk begon ze klachten te ervaren die haar bezorgd maakten. Ze had last van aanhoudende stress op het werk en in haar persoonlijke leven. Haar gemoedstoestand begon te lijden onder deze constante emotionele belasting.
Praktijkvoering huisarts

10 Misvattingen over mensen met een migratieachtergrond bij de huisarts

De relatie tussen patiënten en huisartsen is van cruciaal belang voor effectieve gezondheidszorg. Echter, zoals in veel aspecten van het leven, kunnen er misvattingen en vooroordelen bestaan die deze relatie kunnen beïnvloeden, ook bij mensen met een migratieachtergrond. Hier zijn 10 misvattingen die kunnen bestaan over deze groep patiënten en zouden voorkomen moeten worden.
Hart en vaat

Casus: Het zoekende hart van Diana

Diana (39 jaar), een actieve en energieke vrouw, merkte in juni 2022 dat haar gezondheid begon te haperen. Het begon met een luchtweginfectie, gevolgd door een gevoel van druk en pijn op de borst, vergezeld van onverklaarbare kortademigheid, vooral bij lichte inspanning. Ze voelde zich uitgeput en kon niet herstellen, hoeveel rust ze ook nam.
Hart en vaat

Casus: Verborgen Hartsignalen

Mia was altijd een energieke vrouw geweest, maar de laatste maanden begon ze subtiele veranderingen in haar gezondheid op te merken. Ze was vaak vermoeid en had een algemeen gevoel van zwakte. Zelfs na een goede nachtrust. Bovendien merkte ze dat ze kortademig werd bij normale inspanningen, zoals het beklimmen van een trap. Ze negeerde deze signalen in eerste instantie. Ze schreef dat toe aan een drukke levensstijl als werkende moeder.
Praktijkvoering huisarts

5 strategieën voor het positief beïnvloeden van medewerkers

Hoe kunt u het gedrag van een van uw medewerkers verbeteren? Ergert u zich aan de traagheid, laksheid, de soms negatieve houding en de vroege vertrektijd? Ook al ziet en waardeert u de inzet en vriendelijkheid van de medewerker.
Hart en vaat

Casus: Het Vergeten Vrouwenhart

Anne, een 52-jarige vrouw, was altijd actief geweest en lette op haar gezondheid. Ze had echter de laatste maanden last van vage klachten. Ze voelde zich vermoeid, ervoer af en toe duizeligheid en had een lichte druk op de borst, vooral bij inspanning. Ze besloot dit aan te kaarten bij haar huisarts.
Hart en vaat

Het stille gevaar in vrouwen: Hormonale Tumult

Anna, een 57-jarige vrouw, had een medische geschiedenis vol gynaecologische uitdagingen. Ze had in haar leven te maken gehad met complicaties zoals zwangerschapshypertensie en later, na de bevalling van haar tweede kind, werd ze gediagnosticeerd met zwangerschapsgerelateerde diabetes. Deze hormonale turbulentie leek een voorbode van de problemen die ze later zou tegenkomen.
Abonneren