Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Toelichting op ANW-actieplan: ‘Alle huisartsen gelijk in 2023’

Brenda Kluijver
Freelance webredacteur Huisartsgeneeskunde.
Op het eerder uitgebrachte ANW-actieplan is een toelichting geschreven. Hierin beschrijven LHV, VPH, NHG en InEen hoe zij de avond-, nacht- en weekenddiensten in 2023 willen gaan vormgeven. De belangrijkste punten uit het actieplan en de toelichting op een rij.
ANW-diensten huisartsenzorg

Onlangs publiceerde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het ANW-actieplan, dat ze samen met de toelichting eind november ter besluitvorming voorlegt in haar landelijke ledenvergadering. Het actieplan moet het verschil maken voor toekomstbestendige avond-, nacht- en weekenddiensten in de huisartsenzorg. Door de ANW-zorg anders te organiseren gaat de werkdruk van huisartsen omlaag. Dat geldt vooral voor praktijkhoudende huisartsen.

Aansluiten bij HAP

Het actieplan in vogelvlucht: alle huisartsen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het invullen van de 24-uurszorg. Ze kunnen bijvoorbeeld een aansluitingsovereenkomst aangaan met minstens één huisartsenpost (HAP) en zich zo committeren aan een aantal diensten. Via een aansluitovereenkomst brengt de gevestigde huisarts vanuit zijn/haar contract met de zorgverzekeraar patiënten in. De HAP is verplicht voor die patiënten ANW-diensten te verzorgen.

Vrij roosteren

Bij hun primaire HAP krijgen huisartsen vrije keuze bij het invullen van het ANW-rooster. Dit betekent voor praktijkhoudende huisartsen dat zij niet langer als enige eindverantwoordelijk zijn voor het invullen van de diensten. Alle aangesloten huisartsen van een HAP krijgen eenzelfde hoeveelheid diensten toebedeeld. Is een rooster niet dekkend, dan gaan regionale afspraken gelden. Liever geen aansluiting bij een HAP? De ANW-zorg is ook zelf te organiseren via de eigen praktijk of bijvoorbeeld in HAGRO-verband.

Spoed = spoed

Volgens het actieplan voeren alle huisartsenposten spoed = spoed in voor het einde van 2023. Aangesloten huisartsen committeren zich aan spoed = spoed op de post en in de dagpraktijk. Strikte triage is de norm. Het resultaat van spoed = spoed is dat de dienstdoende huisartsen ook daadwerkelijk alleen spoed zien. Dat moet werkdrukverlaging als gevolg hebben. Er zullen minder HAP’s open hoeven te zijn in de nacht en er hoeven minder huisartsen in de nacht dienst te doen. Voor praktijkhouders betekent dit dat zij overdag minder vaak een vervanger nodig hebben.

Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat door alleen U1- en U2-patiënten toe te laten in de nacht, nachtdiensten voor huisartsen weer aantrekkelijker en leerzamer worden. ‘Alleen met een eenduidige aanpak heeft spoed = spoed kans van slagen en biedt het voordelen voor huisartsen’, benadrukken de opstellers van het actieplan.

Gedifferentieerd tarief

Binnen de nieuwe werkwijze zijn alle huisartsen gelijk en hebben zij gelijke rechten en plichten. In de IZA-afspraken is het nieuwe, hogere NZa-tarief meegenomen. Huisartsen mogen dit declareren nadat zij een implementatieplan hebben voorgelegd aan de zorgverzekeraar. Voor de verschillende type diensten, komt een gedifferentieerd tarief. Onaantrekkelijke diensten, zoals in de nacht, leveren zo meer op. Hierdoor een ontstaat een meer natuurlijke spreiding over de diensten. De tarieven per 1 januari 2023:

Avonddienst: € 100,84
Weekenddienst: € 116,36
Nachtdienst- en feestdagen: € 131,87

Niet ontkoppelen

In het actieplan is bewust niet gekozen voor het aanpassen van de eisen voor (her)registratie. Dit is volgens de opstellers van het actieplan niet de weg te gaan om te komen tot het anders verdelen van ANW-diensten. ‘De herregistratie is een kwaliteitsinstrument, en moet niet worden ingezet voor het bereiken van andere doelen’, schrijven de partijen in de toelichting. Voorlopig zien de opstellers van het actieplan ook niets in het ontkoppelen van de dagzorg en de ANW-zorg.

Ontkoppelen is immers complex, kan grote financiële gevolgen hebben en heeft invloed op de strategische positie van huisartsen. Voor nu zou ontkoppelen een snelle oplossing rond de ANW-diensten alleen maar in de weg zitten. ‘De ontkoppel-optie wordt al wel verder uitgezocht zodat we niet vertragen wanneer het wel gewenst blijkt te zijn’, aldus de toelichting op het actieplan. Klik hier om de volledige toelichting te lezen.