Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Integraal Zorgakkoord en huisartsenzorg: ‘Nee, tenzij…’

Brenda Kluijver
Freelance webredacteur Huisartsgeneeskunde.
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet richting geven aan de grote uitdagingen in de zorg die Nederland de komende jaren staan te wachten. Huisartsen, verenigd in de LHV, hebben vooralsnog geen vertrouwen in het nieuwe akkoord, en weigerden te tekenen. Wat speelt er?
Integraal zorgakkoord huisartsen

De huisartsen die samen de landelijke ledenvergadering van de LHV vormen, hebben tijdens een bespreking op 12 september besloten dat zij het Integraal Zorgakkoord nu niet ondertekenen. Tenzij er binnen drie maanden op belangrijke punten aan de randvoorwaarden wordt voldaan.

Realiseren

Hoewel de huisartsen het in grote lijnen eens zijn met de inhoud van de afspraken en plannen, hebben zij weinig vertrouwen in het daadwerkelijk realiseren ervan. Vooral het vertrouwen in de rol en aanpak van de zorgverzekeraars en de NZa ontbreekt. Ervaringen met eerdere hoofdlijnenakkoorden, contractering en herhaaldelijke onderbesteding van het budget voor de huisartsenzorg zijn daar debet aan.

ANW-diensten

De avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) waren voor de huisartsen een heikel punt uit het IZA. Het tarief bijvoorbeeld was voer voor discussie. Zonder verhoging van het tarief en differentiatie van het tarief zou het volgens de huisartsen onmogelijk zijn om diensten onderling beter te verdelen en de werkdruk te verlagen. Inmiddels is bekend dat het maximum uurtarief per 1 januari 2023 wordt aangepast voor de spoedeisende huisartsenzorg in de ANW-uren. De nieuwe tarieven zijn:

  • € 100,84 in de avond
  • € 131,87 in de nacht en op feestdagen,
  • € 116,36 in het weekend

Ook de zwaarte van het werk

‘De ruimte voor deze verhoging is er ook financieel. Daarnaast is ook geld beschikbaar voor de huisartsenpost om dit te organiseren en om de werkdruk bij de triagisten te verminderen. Dit is een belangrijke maatregel in het totaalpakket dat nodig is om de ANW-zorg anders te organiseren en zo de druk op de schouders van de praktijkhouders te verminderen’, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de LHV. ‘Ik heb de NZa hiertoe opdracht gegeven en de eerste gesprekken zijn afgelopen week al gevoerd. Bij de herijking hebben we niet alleen gekeken naar marktconforme tarieven; bij de differentiatie is ook de zwaarte van het werk meegenomen.’

Meer tijd

Op het gebied van ‘Meer tijd voor de patiënt’ (MTVP) willen huisartsen uiterlijk in december van alle zorgverzekeraars zien dat zij daar via het contract van 2023 mogelijkheden voor bieden. De huisartsen vragen om een structurele bekostiging via S1. Bij MTVP gaat het om een combinatie van maatregelen, zoals meer inzet van extra FTE huisarts of ander personeel, taakherschikking, optimalisatie van de praktijkvoering, vermindering van administratieve lasten, samenwerking met andere zorgprofessionals en met het sociaal domein en digitalisering.