Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

5 strategieën voor het positief beïnvloeden van medewerkers

fediverbeek
Hoe kunt u het gedrag van een van uw medewerkers verbeteren? Ergert u zich aan de traagheid, laksheid, de soms negatieve houding en de vroege vertrektijd? Ook al ziet en waardeert u de inzet en vriendelijkheid van de medewerker.

De eerste stap is om met de medewerker te praten, maar dit gesprek hoeft niet altijd succesvol te verlopen. Frustraties, een in de verdediging schietende medewerker, en uiteindelijk een gesprek dat niet leidt tot het gewenste resultaat. Het komt voor.

Dit resulteert dan in een ongemakkelijke situatie waarin beide partijen elkaar vermijden. Een onhoudbare situatie voor elk bedrijf. Hoe doorbreekt u dit patroon? Hier zijn 5 tips die kunnen helpen het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden:

1. Bewustwording stimuleren

De eerste stap is het creëren van bewustzijn bij de medewerker over zijn eigen gedrag. Vaak handelen we onbewust, maar bewustwording is essentieel voor gedragsverandering. Dit vereist open gesprekken waarin het gedrag wordt besproken en de effecten ervan worden belicht.

2. Scheid gedrag en persoon

Feedback moet gericht zijn op gedrag, niet op de persoon. Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen wat iemand doet en wie iemand is. Gedrag kan worden veranderd, maar persoonlijkheid is moeilijker aan te passen. Door feedback te richten op gedrag in plaats van de persoon zelf, wordt weerstand verminderd en de focus gelegd op concrete verbeteringen.

3. Bespreek concreet gedrag

Feedback moet specifiek zijn. Vaag geformuleerde feedback leidt zelden tot verbetering. Benoem concreet gedrag dat moet veranderen en geef voorbeelden om duidelijkheid te scheppen. Dit stelt de medewerker in staat om actiegerichte stappen te nemen naar verbetering.

4. Laat medewerkers zelf oplossingen bedenken

Moedig medewerkers aan om zelf oplossingen te bedenken voor hun gedragsverandering. Dit vergroot hun betrokkenheid en intrinsieke motivatie om te veranderen. Door de medewerker actief te betrekken bij het proces, wordt de kans op succes vergroot en wordt de verandering duurzamer.

5. Maak vervolgafspraken

Feedback is een continu proces. Maak afspraken voor vervolggesprekken om de voortgang te bespreken en eventuele obstakels aan te pakken. Dit zorgt ervoor dat zowel de medewerker als de leidinggevende betrokken blijven bij de ontwikkeling en verandering.

Door deze strategieën toe te passen, kan de impact van feedback aanzienlijk worden vergroot. Het bevorderen van een cultuur van continue feedback en ontwikkeling in organisaties draagt bij aan groei, zowel voor individuen als voor de organisatie als geheel.