Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wat doet de kaderhuisarts?

Kaderhuisartsen zijn huisartsen met bijzondere medisch-inhoudelijke en organisatorische bekwaamheden op een specifiek gebied, bijvoorbeeld diabetes mellitus, palliatieve zorg, ouderenzorg of de GGZ.
Usage: 01000_037_071 13.4.2018 ÄZ: Diabetische Neuropathie: Schmerzen, Parästhesien und Taubheitsgefühle gingen unter Placebo und Tocotrienolen gleichermaßen zurück. Inhaltsverzeichnis Der Diabetologe 3/2012 © Jorge Salcedo / istock.com Usage: Online (20190425) *** Local Caption *** © Jorge Salcedo / Getty Images / iStock

 

Het ontstaan van deze kaderopleidingen had een logische oorzaak: de snelle wetenschappelijke ontwikkelingen, met de daarop aansluitende veranderingen in de organisatie van de zorg, maakten het noodzakelijk dat huisartsen op specifieke gebieden het voortouw gingen nemen.

Kaderartsen hebben een tweejarige NHG-kaderopleiding met goed gevolg afgesloten en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Dit college toetst of aan de eisen op het gebied van deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing wordt voldaan. U kunt dit register online raadplegen via https://​chbb.​lhv.​nl.

De kaderhuisarts is er om andere huisartsen te ondersteunen, de kwaliteit van de zorg te stimuleren, en de huisartsgeneeskunde verder te professionaliseren. Daarbij heeft de kaderhuisarts een strategische functie in de ketenzorg. Alle NHG-kaderopleidingen zijn toegespitst op de functies die ermee worden beoogd en hebben een uniform competentieprofiel dat leidend is voor het onderwijsplan. Dit curriculum wordt opgesteld door de opleidingscoördinatoren in samenspraak met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de kaderopleidingen.

De competenties bevatten inhoudelijke deskundigheid, deskundigheid op het gebied van organisatie en ontwikkelen van beleid, ontwikkelen en geven van onderwijs, en wetenschappelijk kunnen redeneren met name op het gebied van de ‘evidence-based’ geneeskunde (zie kader).

Competenties van kaderhuisartsen

De kaderhuisarts:
  • kan op voorbeeldige wijze patiënten onderzoeken en behandelen, en deze ‘good practices’ met collega-huisartsen delen.
  • kan op adequate wijze bijdragen aan de implementatie van geldende richtlijnen en standaarden.
  • is in staat op adequate wijze te adviseren over inhoud, organisatie, samenwerking en praktijkvoering.
  • is in staat op adequate wijze regionale projecten te initiëren, te coördineren en daarin te participeren.
  • is in staat passende onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en te doceren.
  • kan samenwerken met en participeren in organisaties gericht op het ontwikkelen van kennis en/of beleid.
  • kan wetenschappelijke publicaties opzoeken, begrijpen en beoordelen en collega’s begeleiden bij het toepassen van evidence-based medicine (EBM).
  • kan op adequate en systematische wijze de eigen competenties continu verder ontwikkelen.

Bron: Bijblijven, Uitgave 8/2018
Beeld: © Jorge Salcedo / Getty Images / iStock