Home Praktijkvoering huisarts | Nieuws

Praktijkvoering huisarts | Nieuws

Casus: Weerstand van de familie bij het behandelplan

Het behandelteam, dat bestond uit artsen en verpleegkundigen met diverse achtergronden, merkte al snel dat de communicatie met mevrouw Ahmed en haar familie moeizaam verliep. De familie was terughoudend om openlijk over de ernst van de diagnose te praten en leek vastbesloten om alle mogelijke medische interventies te omarmen in de hoop op een genezing, […]

Cultuursensitieve zorg: ‘Veel huisartsen weten niet dat tolken vergoed worden’

Voldoende rust nemen, genoeg water drinken en paracetamol slikken. Dat zijn de drie adviezen die mensen met een migratieachtergrond meestal krijgen als ze naar de huisarts gaan, volgens Yordi Lassooy Tekle, onder meer tolk, trainer en adviseur op het gebied van diversiteit, migratie en integratie. De huisarts heeft dan geconcludeerd dat er niks ernstigs aan […]

‘Voor cultuursensitieve zorg bestaat geen spoorboekje’

De huisarts is de meest bezochte zorgverlener onder migrantengroepen, zo blijkt uit onderzoek. ‘Dat is mooi nieuws, maar het geeft ook een druk. De weg naar andere vormen van zorg blijkt namelijk vaak onbekend’, vertelt Diana Codfried. Daar wordt dus nog veel gezondheidswinst gemist. Hoe dat kan? Zorgprofessionals spreken graag van persoonsgerichte zorg, maar daarbij […]

Onderdeel van commerciële huisartsenketen Co-Med failliet verklaard

Co-Med is een huisartsenketen die overal in het land praktijken opkoopt. Vaak zijn dit huisartsen die stoppen, maar geen opvolger vinden. Het tekort aan huisartsen dat praktijkhouder wil worden is een bestaand probleem. De commerciële huisartsenketen heeft de dertien praktijken de afgelopen jaren overgenomen. Dochterbedrijf van huisartsenketen Co-Med failliet verklaard Een dochterbedrijf van huisartsenketen Co-Med […]

‘Ook in tien minuten kun je de kracht van het verschil benutten’

De patiënt die de spreekkamer binnenstapt, is meer dan zijn klacht. Want de patiënt brengt ook een familiegeschiedenis mee, een culturele achtergrond en een kijk op omgaan met ziekte en gezondheid. ‘Het is zinvol om te kunnen wisselen van perspectief en je in de ander te verplaatsen’, zegt Ollivieira. ‘Vaak kom je tot een beter […]

Impact van taalbarrières op toegang tot en kwaliteit van gezondheidszorg

Taalbarrières hebben gevolgen voor psychische probleemherkenning Vooral ouders met een Marokkaanse achtergrond lijken moeite te hebben met het herkennen van psychische problemen bij hun kinderen, wat deels wordt toegeschreven aan taalbarrières. Deze barrières bemoeilijken ook het gebruik van vragenlijsten voor het signaleren van gezondheidsproblemen, waardoor deze minder betrouwbaar worden en ouders mogelijk terughoudend zijn om […]

10 Misvattingen over mensen met een migratieachtergrond bij de huisarts

1. Alle mensen met een migratieachtergrond spreken geen Nederlands Het is een algemene misvatting dat mensen met een migratieachtergrond niet goed Nederlands spreken. Hoewel taalbarrières een uitdaging kunnen vormen, zijn veel migranten volledig bekwaam in het Nederlands. Het is belangrijk voor huisartsen om niet te snel te oordelen en indien nodig te zorgen voor passende […]

5 strategieën voor het positief beïnvloeden van medewerkers

De eerste stap is om met de medewerker te praten, maar dit gesprek hoeft niet altijd succesvol te verlopen. Frustraties, een in de verdediging schietende medewerker, en uiteindelijk een gesprek dat niet leidt tot het gewenste resultaat. Het komt voor. Dit resulteert dan in een ongemakkelijke situatie waarin beide partijen elkaar vermijden. Een onhoudbare situatie […]

De kracht van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op de werkvloer

Een diverse werkomgeving omvat een mix van mensen met verschillende achtergronden, afkomst en eigenschappen. Inclusie draait om het creëren van een omgeving waarin deze diversiteit tot zijn recht komt, zonder dat iemand zich buitengesloten voelt. Het streven naar gelijkwaardigheid is hierbij essentieel. Dit betekent dat alle individuen gelijke toegang hebben tot kansen en mogelijkheden, waarbij […]

Digitalisering van de huisartsenzorg

Volgens bevindingen van een gezondheidsinstituut zou het tekort aan huisartsen, dat sommige gebieden nu al treft, verder toenemen door de toenemende vergrijzing en zorgbehoefte, tenzij er actie wordt ondernomen. Naast een gebrek aan huisartsen zijn er ook tekorten aan ondersteunend personeel en mantelzorgers in de sector. Hierdoor groeit de dringende noodzaak voor digitalisering en een […]
Abonneren