Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Pijn in been | Diagnostisch schema

De etiologie van pijn in het been kan velerlei zijn, zowel vasculair, neurogeen, orthopedisch als infectieus. Dikwijls is er een meer of minder zwaar trauma in het spel.

De oorzaken van pijn in een been kunnen velerlei zijn. Vasculaire en neurogene pathologie en aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn in de dagelijkse praktijk de belangrijkste reden voor beenpijn. Het is van belang om als arts een inschatting te maken of er sprake is van een spoedeisende situatie waarbij snelle diagnostiek en handelen noodzakelijk zijn om blijvende schade of ernstige complicaties te voorkomen. Daarnaast kan pijn in een been invaliderend zijn en psychisch belastend en daardoor van negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

De klacht pijn in het been kan tot uitgebreide differentieeldiagnostische overwegingen leiden. Kennis van pathofysiologische processen en gedegen anamnestisch en lichamelijk onderzoek geven duidelijk richting aan het zoeken naar de oorzaak van de klacht. Deze pathologische processen kunnen de volgende structuren betreffen:

Tabel Diagnostisch schema pijn in het been.

vasculair
arterieel
perifeer arterieel vaatlijden
v
acute trombose/embolie beenarterie
z
veneus
varices
v
diepveneuze trombose
s
posttrombotisch syndroom
s
neurologisch
lumboradiculair syndroom (meestal t.g.v. hernia nuclei pulposi)
v
wervelkanaalstenose
s
polyneuropathie
v
mononeuropathie
z
bewegingsapparaat
traumatisch
spierruptuur, o.a. zweepslag
s
tendinitis
v
knie- of enkelbandletsel
v
kruisband- meniscusletsel
v
fractuur
s
niet-traumatisch
artrose
v
reumatoïde artritis
s
necrotiserende fasciitis
z
ziekte van Osgood-Schlatter
z
ziekte van Perthes
z
epifysiolyse heupkop
z
botneoplasmata
z
geruptureerde baker-cyste
s
osteomyelitis
z
huid/subcutis
erysipelas
v
cellulitis
s
overig
groeipijn
s
restless legs
v
v = vaak oorzaak van pijn been/dijbeen in de huisartsenpraktijk.
s = soms.
z = zelden.

cursief gezette diagnosen dienen in elk geval te worden uitgesloten.

Uit: Diagnostiek van alledaagse klachten