Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Medische data van 6,5 miljoen twijfelende Nederlanders toegankelijk via Corona opt-in

De medische gegevens van 6,5 miljoen Nederlanders die nog geen keuze hebben gemaakt of ze hun informatie via het Landelijk Schakelpunt (LSP) willen delen zijn via de Corona opt-in toch toegankelijk voor zorgpersoneel. Tot nu toe is dit een gedoogconstructie en ontbreekt de juridische basis. Een tijdelijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) laat op zich wachten. De site Security.nl bericht hierover.
  
De Corona Opt-in is in het leven geroepen om de triage te versnellen van patiënten waarvan wordt vermoedt dat ze besmet zijn met corona. Huisartsen op de huisartsenpost en artsen op de spoedeisende hulp kunnen hiermee medische informatie bij de huisarts opvragen. Vooraf moet de patiënt nog wel mondeling toestemming geven.
  

Op 27 februari hadden 8,2 miljoen mensen hun toestemming geregistreerd om hun gegevens bij spoed raadpleegbaar te maken voor de HAP. Nog eens 6,5 miljoen mensen hadden nog geen keuze kenbaar gemaakt. Van al deze mensen is de relevante set informatie, te weten de Professionele Samenvatting (PS) in het kader van de coronacrisis tijdelijk te raadplegen op de HAP en SEH. Er zijn in totaal 113 HAP’s en 83 SEH’s . Dienstdoende medisch specialisten hebben toegang. Er zijn 582 SEH-artsen geregistreerd, waarvan vermoedelijk 97 procent werkzaam is. En er zijn 2.984 SEH-verpleegkundigen werkzaam. Alleen de behandelend zorgverleners hebben toegang tot de gegevens op het moment dat een patiënt noodzakelijke zorg nodig heeft.

Tijdens Kamervragen vroeg Tweede Kamerlid Van Esch van de Partij voor de Dieren aan demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg: “Kunt u bevestigen dat de Corona Opt-In, de tijdelijke maatregel waarmee 8 miljoen medische dossiers van mensen die daar nooit toestemming voor hebben gegeven zijn opengesteld, nog altijd werkzaam is?” Tevens vroeg Van Esch aan Van Ark naar de onderbouwing van haar bewering dat terug gaan naar de wettelijke procedure die bestond voor het instellen van de Corona opt-in niet mogelijk zou zijn.

Corona Opt-in

Van Ark stelt dat de Corona Opt-in nog steeds nodig is omdat de druk op de zorg onverminderd groot is waardoor een snelle triage van het grootste belang is. Ze vindt dat er voldoende waarborgen zijn om de maatregel te laten voortduren zolang dat nodig is. “De medische gegevens die raadpleegbaar zijn via de Corona Opt-in, zijn dat enkel door geautoriseerde zorgprofessionals bij HAP’s en SEH’s en alleen als zij een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit zijn allen gekwalificeerde zorgprofessionals die in het kader van goede zorg en behandeling deze gegevens nodig achten. Voordat zij deze gegevens raadplegen, dienen zij toestemming te vragen aan de patiënt. Daarbij wordt raadpleging gelogd, en deze loggegevens zijn ook weer inzichtelijk voor patiënten. Daarnaast houdt de zorgaanbieder (HAP/SEH) ook een eigen logging bij. De uitwisseling zelf wordt gemonitord op potentieel misbruik.”

De minister wil de gedoogmaatregel omzetten in een tijdelijke Algemene Maatregel van Bestuur. Ze heeft deze voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens en advies gevraagd. Van Ark laat weten dat zij zich momenteel op de verwerking van dit advies beraadt en dat zij hier in een aparte brief aan de Kamer op terug zal komen. Oorspronkelijk was het plan om de AMvB afgelopen december naar de Tweede Kamer te sturen.

HAP en SEH

Mensen die hun gegevens niet met de HAP of SEH willen delen hebben hiervoor drie opties. Dit kan rechtstreeks bij de huisarts, via het toestemmingsformulier op Volgjezorg.nl of het digitaal doorgeven via Volgjezorg.nl. Het is ook mogelijk om de keuze telefonisch door te geven aan de huisarts en het toestemmingsformulier per post of per email te versturen.

Opt-in en opt-out

Volgens een reactie op de site Security.nl zouden ook gegevens worden gedeeld van mensen die hier nadrukkelijk geen toestemming voor hebben gegeven. Dat zou komen omdat huisartsen vaak alleen een opt-in registreren in het systeem en niet een opt-out. De huisartsen zouden ook opt-outs expliciet moeten registreren om te voorkomen dat de gegevens nu alsnog worden gedeeld.

Bron: Skipr / Security.nl
Beeld: © NicoElNino / stock.adobe.com