Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De huisarts en een strafrechtelijk traject | Paragraaf 8

Een huisarts kan op verschillende manieren met het strafrecht, politie en justitie in aanraking komen: als verdachte of als informant.

 

 

De arts als verdachte

Een arts is gelukkig zelden zelf verdachte in een strafzaak. Als een arts zijn bevoegdheden ver te buiten gaat, dan kan dat handelen als onbevoegd medisch handelen onder de strafrechtelijke kwalificatie vallen van ‘het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel’. Bij vergaande onachtzaamheid zou sprake kunnen zijn van ‘dood door schuld’.

Euthanasie is wettelijk verboden en strafbaar, tenzij voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen.

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met het opsporen van strafbare feiten. Bij het OM werken Officieren van Justitie (OvJ) die gespecialiseerd zijn in gezondheidsrechtelijke zaken. De IGJ heeft opsporingsambtenaren in dienst die meer bevoegdheden hebben en die betrokken worden bij het opsporen van strafbare feiten. Het OM en de IGJ hebben over hun samenwerking een protocol opgesteld.

De arts als informant

Vaker komt het voor dat een arts informatie heeft over personen die in een strafrechtelijk onderzoek van belang kunnen zijn. Zo heeft een arts na een ongeval of incident mogelijk informatie over de aard en de ernst van het letsel van een persoon die mogelijk slachtoffer is. Maar ook kan de patiënt een dader zijn, die zelf ook letsel heeft opgelopen. De arts kan direct of indirect getuige zijn. Soms heeft de politie vragen over de inhoud van het medisch dossier. De KNMG heeft een handreiking beroepsgeheim en politie/justitie opgesteld.

Als een arts wordt opgeroepen door de Rechter Commissaris voor een verhoor, dan is het verstandig om juridische bijstand te organiseren, zodat de positie van de arts goed wordt bewaakt. Ook bij vragen van de politie over een patiënt of diens medisch dossier moet de arts zorgvuldig om blijven gaan met het beroepsgeheim. De Rechter Commissaris kan het medisch dossier, uitslagen of zelfs materiaal vorderen. Dat verloopt altijd via een formele weg. Ook in deze situatie is juridische bijstand noodzakelijk, om te beoordelen of u eventueel bezwaar moet maken en hoe u in het andere geval gegevens op zorgvuldige wijze aanlevert.

Bron: Praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde
Beeld: © Marc Dietrich / panthermedia