Praktijkvoering

Agressie in de Huisartsenpraktijk

In de afgelopen jaren is er een zorgwekkende toename van agressie tegen huisartsen en hun medewerkers. Deze trend heeft een grote impact op het werkplezier en de veiligheid binnen de huisartsenpraktijk. Het is essentieel dat alle personeelsleden van de huisartsenpraktijk zich bewust zijn van de ernst van dit probleem en weten hoe ze hiermee om moeten gaan.
Praktijk opzetten - administratie

Het opzetten van een praktijk; een casus

Het begint natuurlijk altijd bij een idee, een eigen visie op hoe het anders moet en kan, de wens om te ondernemen, maar dan!? Tijdens onze studie, zowel in de basisopleiding als tijdens de huisartsopleiding, is er weinig tot geen aandacht voor het ondernemen en dat terwijl velen van ons, soms tegen wil en dank, […]
Basisarts aan het werk met patient

Basisarts in de huisartsenpraktijk; hoe en wanneer?

Supervisie is het belangrijkste punt. De basisarts beschikt nog niet over dezelfde bekwaamheden als een huisarts. De supervisie moet waarborgen dat de patiënten de huisartsgeneeskundige zorg krijgen die nodig is. Hiervoor staan in het standpunt een aantal voorwaarden beschreven waaraan moet worden voldaan. Voorbeelden hiervan zijn een vaste supervisor, regelmatige patiëntenbesprekingen, welke zorg de basisarts […]
screenshot digitale consulten via spreekuur.nl

Digitale consulten geven patiënt actievere rol

Het idee achter Spreekuur.nl is redelijk eenvoudig. Patiënten met een vraag aan de huisarts gaan naar een website of de app. Ze vullen daar in wat hun klacht is en krijgen daar verschillende vragen over. Ook kunnen ze foto’s insturen en aangeven wat precies hun hulpvraag is. Op basis van deze gegevens wordt de urgentie […]
verhuurkamer voor 1,5-lijnszorg praktijk vd Poel

‘1,5-lijnszorg laagdrempelige en solidaire manier van zorg’

Bij 1,5-lijnszorg is er een nauwe samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. De 2e lijns-zorg wordt als het ware uit het ziekenhuis gehaald, en naar de 1e lijn gebracht. Voordelen hiervan zijn dat de wachttijden voor de patiënten worden verkort, dat specialistische zorg laagdrempeliger te bereiken is en het valt niet onder het eigen risico […]
concept van digitale zorg - stethoscoop op laptop

Werkdruk huisartsenzorg niet lager door digitale zorg

De inzet van digitale zorg bij digitaal vaardige patiënten zorgt ook niet dat er extra tijd vrijkomt of besteed wordt aan digitaal minder vaardige patiënten. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van VWS, NHG, LHV en InEen. Zorgverleners positief De meerderheid van de zorgverleners staat wel positief tegenover digitale zorg in de huisartsenpraktijk. Wel is het daarbij […]

Over praktijkvoering huisarts

Praktijkvoering en kwaliteitsbeleid

Een huisarts wil vooral kwalitatief goede zorg leveren aan patiënten. Maar die rol verandert voortdurend en er wordt steeds meer van de huisarts gevraagd. Huisartsen richten nieuwe samenwerkingsverbanden op, zowel met elkaar als met andere zorgverleners. Door deze ontwikkelingen zijn personeelsmanagement, leidinggeven, onderhandelen en besturen steeds belangrijker geworden voor de huisarts. De meeste huisartsen zijn daar niet voor opgeleid. Natuurlijk maken ze zich deze aspecten van de praktijk wel eigen, maar dat gaat vaak met vallen en opstaan. Tegenwoordig is een goede praktijkvoering – waaronder personeelsbeleid, eHealth, samenwerking, big data, visie en strategie – een belangrijke pijler voor het kwaliteitsbeleid.

Uitgelicht congres

Congres Het Vrouwenhart

Van der Valk Utrecht

Cultuursensitieve Zorg Congres

Producten