Dr. Ellen Rouwet

Leefstijlarts, vaatchirurg niet-praktiserend, Erasmus MC, Rotterdam

Ellen Rouwet werkte tien jaar als vaatchirurg in het Erasmus Medisch Centrum en is gepromoveerd in de cardiovasculaire fysiologie. Zij heeft uitgebreide ervaring met de inzet van leefstijlinterventies ter behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten, in het bijzonder perifeer arterieel vaatlijden. Ook heeft zij door middel van wetenschappelijke publicaties en als lid van richtlijn commissies bijgedragen aan de ontwikkeling en de praktische toepassing van dit vakgebied. In 2019 verlegde zij haar aandacht van chirurgie naar leefstijlgeneeskunde. Na certificering als lifestyle medicine physician in de VS zette zij een zelfstandig non-profit centrum voor leefstijlgeneeskunde op in Rotterdam. Naast haar werkzaamheden als arts doet zij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leefstijlgeneeskunde op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum.