Over dit congres

We leven steeds langer – langer in gezondheid, maar ook langer met chronische ziekten en beperkingen.  Het huidige beleid is erop gericht dat ouderen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen, ook als zij kwetsbaar worden. Dit betekent dat de eerste lijn goed uitgerust moet zijn om relatief gezonde ouderen en patiënten met matige tot ernstige ziektelast goed te behandelen en te begeleiden. Tijdens dit congres krijgt u hiervoor praktische handvatten, met veel aandacht voor casuïstiek.

Na dit congres heb je geleerd:

 • Hoe samenwerking in de eerste lijn functioneert bij ouderen met complexe problematiek door middel van vroegsignalering en screening;
 • Wat doet u bij slaapproblemen?
 • Welke risicofactoren en klachtenpresentatie zijn er bij stemmings- en angststoornissen?
 • Het belang van vergeetachtigheid serieus te nemen;
 • Ken de regels over onvrijwillige zorg;
 • Hoe organiseert u een medicatiereview samen met de apotheker om de polyfarmacie van uw patiënten beter in beeld te hebben;
 • Een plan van aanpak om toekomstige zorg tussen mensen, hun naasten en zorgverleners te regelen;
 • Aanpak van gedragsproblemen bij ouderen aan door uit te gaan van hun persoonlijkheid;
 • Door middel van leefstijl kwetsbare ouderen met voedingsproblemen en spierzwakte weer op krachten te helpen.

Doe waardevolle kennis op
Het congres richt zich op huisartsen en praktijkondersteuners die zich bezighouden met ouderenzorg. Ook specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten zijn van harte welkom. Meld u vandaag nog aan.

Programma

Verdiepingssessies

Sprekers

Prof. dr. Jean Muris

Vakgroep huisartsengeneeskunde, Universiteit Maastricht
Meer info

Dr. Janine Collet

Specialist Ouderengeneeskunde, Mondriaan Groep
Meer info

Marieke Perry

Huisarts en onderzoeker, Huisartsenpraktijk, Radboud UMC
Meer info

Janneke de Wal

Specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts Eerstelijn, Zorggroep Noordwest-Veluwe
Meer info

Esther van Elswijk

Ouderenpsychiater, werkzaam in een opnamekliniek voor ouderen, consultatie binnen VVT en ECT
Meer info

Hugo van der Kuy

Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en afdelingshoofd ziekenhuisapotheek
Meer info

Dr. Merijn van de Laar

Gepromoveerd slaapwetenschapper, adjunct-hoofd , huisartsenopleiding, Universiteit Maastricht
Meer info

Judith Pleunis

(Kader)huisarts, eerstelijns ouderengeneeskunde
Meer info

Saskia Bollen

Verpleegkundig specialist ggz, Mondriaan
Meer info

Simone Boon

Diëtist
Meer info

Mr. dr. Emke Plomp

Psychiater en gezondheidsjurist, Psycholex
Meer info

Marijke van Dongen-Bots

Huisarts, kaderhuisarts Ouderengeneeskunde, huisartsenpraktijk Daalhof
Meer info

Roos Sablerolles

Aios klinische geriatrie en klinische farmacologie, Erasmus MC
Meer info

Praktisch

Voor wie?

Het congres is primair bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, basisartsen, kaderartsen, verpleeghuisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Ook voor geriaters en phycisian assistants is er waardevolle kennis op het congres.

Tarieven & Locatie

 • 349 | regulier tarief

Alle tarieven zijn btw vrij. Bekijk de annuleringsvoorwaarden hier.

Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX Utrecht

Accreditatie

Accreditatie is voor 5 punten toegekend door:

 • NVvPO
 • VSR
 • V&VN

En op dit moment nog in aangevraag bij:

 • ABAN
 • ABC1

Heeft u een suggestie voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging? Mail dan uw verzoek naar matthijs.kievit@bsl.nl. Wij zullen bij voldoende interesse uw verzoek in overweging nemen.

Partner

Contact

Henriëtte Boven

Voor al uw vragen
06 539 799 13 henriette.boven@bsl.nl

Kwaliteit

partner-image
partner-image