Judith Pleunis

(Kader)huisarts, eerstelijns ouderengeneeskunde

Judith is huisarts sinds 2006 en kaderhuisarts eerstelijns ouderengeneeskunde sinds 2021.

Ze is praktijkhouder in Bocholtz, als kaderhuisarts werkzaam voor de regionale huisartsenorganisatie HOZL en verbonden aan verpleeginstelling Hoeve Overhuizen.

Toekomstbestendige Ouderenzorg is proactieve, samenhangende zorg waarbij er een stevig, domeinoverstijgend netwerk om de (kwetsbare) oudere moet staan.

Binnen dat netwerk van mantelzorgers en hulp- en zorgverleners zijn korte lijnen en teamwerk noodzakelijk om de zorg voor de (kwetsbare) oudere efficiënt, goed en duurzaam te organiseren.