Dr. Janine Collet

Specialist Ouderengeneeskunde, Mondriaan Groep

Ik ben specialist ouderengeneeskunde, werkzaam bij Mondriaan als zorgprogrammaleider en specialismeleider neuropsychiatrie. Het zorgprogramma neuropsychiatrie richt zich op een complexe patiëntenpopulatie waarbij ernstige psychiatrische symptomatologie sterk samenhangt met comorbide somatische en/of cognitieve problematiek. Deze patiëntenpopulatie kenmerkt zich door multimorbiditeit én kwetsbaarheid (frailty), een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren, wat de kans op een slechte gezondheid vergroot. Inherent aan de aanwezige multimorbiditeit is er tevens vaak sprake van polyfarmacie. Binnen dit zorgprogramma kijken we dus naar complexe, samengestelde problematiek waarbij we integraal diagnosticeren en behandelen. Ik geniet ervan dat iedere patiënt zijn eigen puzzel biedt om op te lossen. Intensief samenwerken met de eerste lijn en de verpleeg-en verzorgingshuizen, hoort bij mijn dagelijkse werk, evenals laagdrempelig consultatiemogelijkheden bieden.

Eind 2019 ben ik gepromoveerd op onderzoek naar patiënten met gestapelde psychiatrische, somatische én cognitieve zorgvragen. In Zuid Limburg bestaat er samenwerking tussen alle VVT instellingen en de ouderenpsychiatrie aangaande deze doelgroep.