Alja Sluiter

Medisch directeur Spoedpost Medicamus

Alja Sluiter is vanaf 2008 zelfstandig waarnemend huisarts, organiseert en geeft vitaliteitsdagen met Bluezone4life, ook is Alja medisch directeur Spoedpost Medicamus.

Concurrentie hoort thuis in de markt, niet binnen een gedeelde missie om mensen beter te maken. Alle partners zijn even belangrijke schakels in een keten. Het geeft mij energie als ik kan innoveren en daarbij mensen kan overtuigen om samen met mij stappen te zetten om deze innovatie mogelijk te maken. Weten wat er speelt zowel intern als extern is daarbij voor mij van belang. Het draait daarbij om echte verbinding. Dat is de sleutel tot vooruitgang. Samen streven we naar een betere (zorg)wereld, waarin elke schakel van de keten evenveel waarde heeft en waarin we gezamenlijk het eindresultaat omarmen.