Home bsl elearning huisarts

Online leren
voor professionals
binnen de eerste lijn

Praktijkgericht nascholen
voor huisartsen, praktijkondersteuners en
fysiotherapeuten

E-learning voor de eerste lijn

De e-learnings van Bohn Stafleu van Loghum zijn primair bedoeld voor zorgverleners in de eerste lijn: huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en fysiotherapeuten. De modules zijn uitstekend geschikt om de zorgverlener snel en efficiënt bij te scholen over een specifiek thema. Dit kan een vervanging zijn voor een klassikale bijeenkomst, maar ook als aanvulling; de deelnemers maken eerst een e-learning en hebben daarmee allemaal hetzelfde startniveau. In de klassikale bijeenkomst is er meer ruimte voor verdieping en bijvoorbeeld casuïstiekbespreking. Meer weten? Bekijk de video.

Flexibel aanbod

In onderstaand overzicht ziet u welke modules wij aanbieden. U hoeft geen gebruik te maken van het gehele leeraanbod. U kunt een selectie maken van verschillende modules die u wilt inzetten binnen uw organisatie. Door bijvoorbeeld een live-bijeenkomst te combineren met een e-learning wordt uw contactonderwijs nog effectiever.

Koppeling met uw leermanagementsysteem

Maakt uw organisatie al gebruik van een leermanagementsysteem? Geen probleem! Met een speciale (LTI-) link kunt u gebruik maken van onze e-learningmodules die in uw eigen leermanagementsysteem draaien. Als uw organisatie geen eigen LMS heeft, kunnen we dit, desgewenst, ook voor u verzorgen. Accreditatie wordt automatisch bijgeschreven en u krijgt inzicht in het gebruik van de modules.

‘Door de inzet van e-learning maak je onderwijs effectiever’

Zorggroep IZER uit Rotterdam zet sinds 2018 e-learnings van Bohn Stafleu van Loghum (BSL) in om huisartsen na te scholen over onderwerpen als hartfalen, polyfarmacie bij ouderen en bariatrische chirurgie. IZER heeft acht modules geselecteerd, waaruit huisartsen vrij kunnen kiezen. Femke de Geus, scholingscoördinator bij IZER, vertelt over haar ervaringen: “Huisartsen moeten even wennen, maar als ze eenmaal een e-learning hebben gemaakt, zijn ze erg enthousiast.” (lees meer…)

Voor de zorgverlener, door de zorgverlener

Omdat wij het belangrijk vinden dat de e-learnings aansluiten bij de dagelijkse praktijk, werken we samen met (kader)huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en andere professionals die de e-learnings samenstellen. Zij maken daarbij gebruik van veel casuïstiek, waarbij ze putten uit hun eigen ervaring of die van hun collega’s.

Atriumfibrilleren

Na het doorlopen van deze module:

 • weet u hoe u de diagnose AF stelt;
 • weet u welke vorm van antistolling uw patiënt nodig heeft;
 • bent u in staat om een groot deel van de AF-patiënten zelfstandig te begeleiden en behandelen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Bariatrische chirurgie voor de huisarts

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u bekend met de indicaties, voor- en nadelen van bariatrie;
 • bent u zich bewust van het belang van levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep;
 • bent u bekend met de meest voorkomende bariatrische ingrepen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

DOAC’s in de huisartsenpraktijk

Na het doorlopen van deze module:

 • welke DOAC’s er in Nederland op de markt zijn;
 • wat de indicaties zijn voor het voorschrijven van DOAC’s;
 • hoe u in de huisartspraktijk DOAC’s veilig kan herhalen, starten en vervolgen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Duizeligheid

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u onderscheid maken tussen de verschillende soorten duizeligheid;
 • weet u welke vragen en welk lichamelijk onderzoek zinvol zijn om de oorzaak van de duizeligheid te achterhalen;
 • kent u de uitvoering en betekenis van een aantal specifieke testen voor duizeligheid
 • weet u welke therapieën zinvol kunnen zijn bij duizeligheid.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

ECG's beoordelen en begrijpen met ECG10+: Basismodule

Na het doorlopen van deze module:

 • begrijpt u het verband tussen de hartactiviteit en het ECG;
 • kunt u ECG’s systematisch beoordelen;
 • heeft u geoefend in het stellen van diagnoses door klinische gegevens en ECG-bevindingen te combineren.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

ECG’s beoordelen: Cardiale symptomen

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u ECG’s systematisch beoordelen;
 • bent u bekend met het stellen van diagnoses door klinische gegevens en ECG-bevindingen te combineren;
 • weet u hoe u de ECG 10+ methode kunt toepassen bij cardiale symptomen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

ECG's beoordelen: casuïstiek Acute Situaties

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u ECG’s systematisch beoordelen;
 • bent u bekend met het stellen van diagnoses door klinische gegevens en ECG-bevindingen te combineren;
 • weet u hoe u de ECG 10+ methode kunt toepassen in acute situaties.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

ECG's beoordelen casuïstiek Geen Klachten

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u ECG’s systematisch
  beoordelen;
 • bent u bekend met het stellen van
  diagnoses door klinische gegevens en
  ECG-bevindingen te combineren;
 • weet u hoe u de ECG 10+ methode
  kunt toepassen toepassen bij patiënten
  zonder klachten, die u wel wilt
  screenen.

1 punten | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Erectiele disfunctie

Na het doorlopen van deze module:

 • heeft u meer inzicht in de seksuele responscycli;
 • kent u het onderscheid tussen somatische en psychische oorzaken van erectiestoornissen;
 • weet u welke therapieën zinvol kunnen zijn bij een erectiestoornis.

2 punten |  Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

Hartfalen

Na het doorlopen van deze module:
 • kunt u hartfalen beter herkennen;
 • weet u mogelijke oorzaken van harfalen;
 • heeft u over de therapeutische mogelijkheden geleerd.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Knieklachten: van klacht tot therapie

Na het doorlopen van deze module:

 • kent u de differentiële diagnose van niet traumatische knieklachten;
 • weet u welke therapieën zinvol zijn bij artrose van de knie;
 • weet u welke vragen en welk lichamelijk onderzoek zinvol zijn bij knieklachten.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

NSAID: goed idee?

Na het doorlopen van deze module:
 • weet u hoe u obesitas kunt voorkomen bij kinderen;
 • weet u hoe u een kind obesitas moet onderzoeken en behandelen volgens de NHG-standaard.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Signaleren van beroepslongziekten

Na het doorlopen van deze module:

 • bent u op de hoogte van de oorzaken van longziekten;
 • weet u welke vragen helpen bij signalering;
 • bent u op de hoogte van informatie over doorverwijzing en behandelinterventies.

2 punten |  Accreditatie: ABC1 | 90 minuten

SOLK

Na het doorlopen van deze module:
 • kent u de definitie en prevalentie van SOLK;
 • bent u zich bewust van uw attitude ten opzichte van SOLK;
 • kent u de differentiaaldiagnostische overwegingen;
 • weet u waar u op moet letten bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoeken;
 • kunt u de ernst inschatten en welke factoren een rol spelen;
 • krijgt u handvatten voor uw eigen rol in de dagelijkse praktijk.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

Na het doorlopen van deze module:
 • kent u de verschillende typen incontinentie;
 • weet u waarop u moet letten bij lichamelijk onderzoek;
 • weet u wat de behandelingsmogelijkheden zijn bij zowel mannen als vrouwen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Urineweginfecties

Na het doorlopen van deze module:
 • weet u hoe urinediagnostiek het meest nauwkeurig kan worden uitgevoerd;
 • kent u de onderliggende oorzaken van terugkomende urineweginfecties;
 • weet u hoe u een onderzoek en kweek moet afnemen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Vallen bij ouderen

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u de fysieke en psychosociale gevolgen van vallen benoemen;
 • weet u welke patiënten u verwijst naar een valpoli, en welke patiënten goed geholpen kunnen worden binnen de eerste lijn;
 • weet u welke collega’s uit andere disciplines u kunt inzetten bij ouderen die zijn gevallen, en met welke indicatie.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Voedingsadvisering bij mensen met diabetes type 2

Na het doorlopen van deze module:

 • kent u de bewijskracht van een artikel op het gebied van voedingswetenschap beoordelen;
 • kent u verschillende onderzoekenmethoden die gebruikt worden in de voedingswetenschap;
 • weet u waar en hoe u een koolhydratentabel kunt raadplegen.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

Basic Life Support

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u situaties herkennen waarin reanimatie nodig is;
 • weet u hoe u reanimatiehandelingen moet uitvoeren, inclusief taakverdeling;
 • weet u hoe u moet handelen in het geval van verslikking of verstikking;
 • weet u hoe u een bewusteloos slachtoffer veilig moet positioneren.

1 punt | Accreditatie: NVDA (wordt aangevraagd) | 60 minuten

Medisch rekenen voor de doktersassistent

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u de juiste dosis berekenen van vaste medicatie;
 • kunt u de juiste dosis berekenen van vloeibare medicatie;
 • met duidelijke uitlegvideo’s van rekendocent Meneer Megens;
 • weet u hoe u een bewusteloos slachtoffer veilig moet positioneren.

2 punt | Accreditatie: NVDA (wordt aangevraagd) | 120 minuten

Risicovolle en voorbehouden handelingen (in ontwikkeling)

Na het doorlopen van deze module:

 • Weet u alles over injecteren, ook van insuline;
 • Heeft u kennis over wondzorg;
 • Weet u alles over het toedienen van medicijnen.

2 punten | Accreditatie: NVDA (wordt aangevraagd) | divers

Bariatrische chirurgie voor de huisartsenpraktijk

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u zich bewust van uw eigen gevoelens en eventuele weerstanden ten opzichte van bariatrische chirurgie;
 • kent u de indicaties, voor- en nadelen van bariatrie;
 • kent u de meest voorkomende bariatrische ingrepen;
 • bent u zich bewust van het belang van levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep.

1 punt | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 60 minuten

Hartfalen

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u in staat hartfalen te herkennen;
 • weet u welke oorzaken van hartfalen er zijn;
 • kent u de terminologie en pathofysiologie van hartfalen;
 • weet u welke diagnostische stappen gezet moeten worden;
 • kent u de therapeutische mogelijkheden;
 • heeft u weet van het belang van follow-up, samenwerking en transmurale afspraken.

1 punt | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 120 minuten

Signaleren van beroepslongziekten

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u op de hoogte van de oorzaken van longziekten;
 • weet u welke vragen helpen bij signalering;
 • bent u op de hoogte van informatie

2 punten | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 90 minuten

Vallen bij ouderen

Na het doorlopen van deze module:
 • kunt u de fysieke en psychosociale gevolgen van vallen benoemen;
 • kent u de risicofactoren voor vallen;
 • weet u welke stappen u moet doorlopen om een complete valanalyse uit te voeren bij een oudere patiënt;
 • weet u welke patiënten u verwijst naar een valpoli, en welke patiënten goed geholpen kunnen worden binnen de eerste lijn;
 • weet u welke collega’s uit andere disciplines u kunt inzetten bij ouderen die zijn gevallen, en met welke indicatie;
 • kunt u een behandelplan opstellen voor een oudere die is gevallen.

1 punt | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 120 minuten

Voedingsadvisering bij mensen met diabetes type 2

Na het doorlopen van deze module:
 • kent u de bewijskracht van een artikel op het gebied van voedingswetenschap beoordelen;
 • kent u verschillende onderzoeksmethoden die gebruikt worden in de voedingswetenschap;
 • weet u waar en hoe u een koolhydratentabel kunt raadplegen.

2 punten | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 120 minuten

Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders

Na het doorlopen van deze module:
 • kent u het begrip KOPP/KVO;
 • weet u wat de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen is op de ouderrol en wat de invloed hiervan is op de ontwikkeling van kinderen;
 • heeft u concrete handvatten om in gesprek te gaan met zowel de KOPP-/KVO-ouder als het minderjarige dan wel meerderjarige kind.

2 punten | Accreditatie: NIP, NVP en NVvP | 120 minuten

Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u in staat om patiënten met een lager IQ te herkennen in uw caseload.
 • weet u hoe u in de bejegening en communicatie af kunt stemmen op uw patiënten met een lager IQ (IQ < 85).
 • weet u welke diagnostische aanpassingen bruikbaar kunnen zijn bij uw patiënten met een lager IQ.
 • weet u hoe u reguliere behandelprotocollen kunt aanpassen
  aan het lagere IQ van uw patiënt.
 • kunt u beargumenteerd inschatten welke patiënten u in uw eigen praktijk
 • kunt behandelen en wanneer het verstandig is om door te verwijzen naar specialistische centra.

2 punten | Accreditatie: NIP, NVP en NVvP | 120 minuten

COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen

Na het doorlopen van deze module:
 • kent de cursist de uitgangspunten van COMET;
 • weet hij hoe hij COMET toe kan
  passen;
 • weet de cursist welke stappen hij met zijn cliënt kan volgen;
 • heeft hij zicht op een aantal situaties en indicaties waarbij de methode behulpzaam kan zijn.

2 punten | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 90 minuten

Veilige fysio bij medicijngebruik

 • kent u het begrip KOPP/KVO;
 • weet u wat de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen is op de ouderrol en wat de invloed hiervan is op de ontwikkeling van kinderen;
 • heeft u concrete handvatten om in gesprek te gaan met zowel de KOPP-/KVO-ouder als het minderjarige dan wel meerderjarige kind.

2 punten | Accreditatie: Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut) en Keurmerk Fysiotherapie | 120 minuten

Mindfulness en fysiotherapie

 • weet u wat het effect van mindfulness is tijdens fysiotherapeutische behandelingen;
 • weet u op welke manier mindfulness van toegevoegde waarde is voor gezond bewegen;
 • weet u wat contra-indicaties zijn voor mindfulness;
 • kunt u de basisbeginselen van mindfulness toepassen in 1-op-1-behandelingen;
 • kent u één informele en vijf formele vormen van mindfulness.

2 punten | Accreditatie: 2 punten bij Keurmerk Fysiotherapie en Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (registers Algemeen fysiotherapeut en Kwaliteitsdeel) | 120 minuten

Patellofemorale pijnklachten

 • weet u welke klinische tekens en testen het beste ingezet kunnen worden om de diagnose patellofemorale pijn (PFP) te stellen;
 • weet u met welke differentiaaldiagnoses u rekening moet houden;
 • kunt u vertellen hoe u de oefentherapie bij PFP zou inrichten;
 • weet u welke mogelijkheden er zijn op het gebied van taping bij PFP;
 • kunt u aangeven of er nog andere behandelmogelijkheden zijn voor PFP;
 • weet u welke klinimetrie u kunt inzetten om te bepalen of een patiënt met PFP weer klaar is om te gaan sporten.

1 punt | Accreditatie: KNGF* (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en Keurmerk Fysiotherapie | 120 minuten

Heeft u nog vragen?

U kunt onze klantenservice op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur telefonisch bereiken via 030 – 638 3736. Ook kunt u mailen naar onlineklantenservice@bsl.nl.

We gaan graag met u in gesprek

Heeft u vragen? Of wilt u andere e-learningmodules voor zorggroepen/huisartsen of praktijken bekijken?

Neem dan contact op met Anouk Middelkamp, via mail: anouk.middelkamp@bsl.nl of telefonisch: 030 638 3776.