Home bsl elearning huisarts

Online leren
voor professionals
binnen de eerste lijn

Praktijkgericht nascholen
voor huisartsen, praktijkondersteuners en
fysiotherapeuten

Een totaaloplossing voor uw organisatie

De e-learnings zijn primair bedoeld voor zorgverleners in de eerste lijn: huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten. Of de zorgverlener nu al jaren ervaring heeft of net klaar is met de opleiding: de e-learningmodules zijn geschikt voor ieder niveau. Door de opbouw, met verplichte en facultatieve lesstof én de vele links naar externe bronnen, bepaalt de zorgverlener zelf de leerroute. Uiteraard zijn alle modules geaccrediteerd door de betreffende instanties of verenigingen.

Voor de zorgverlener, door de zorgverlener

Omdat wij het belangrijk vinden dat de e-learnings aansluiten bij de dagelijkse praktijk, werken we samen met (kader)huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en andere professionals die de e-learnings samenstellen. Zij maken daarbij gebruik van veel casuïstiek, waarbij ze putten uit hun eigen ervaring of die van hun collega’s.

Koppeling met uw leermanagementsysteem

Maakt uw organisatie al gebruik van een leermanagementsysteem? Geen probleem! Met een speciale (LTI-) link kunt u gebruik maken van onze e-learningmodules die in uw eigen leermanagementsysteem draaien. Als uw organisatie geen eigen LMS heeft, kunnen we dit, desgewenst, ook voor u verzorgen. Accreditatie wordt automatisch bijgeschreven en u krijgt inzicht in het gebruik van de modules.

Flexibel aanbod

In onderstaand overzicht ziet u welke modules wij aanbieden. U hoeft geen gebruik te maken van het gehele leeraanbod. U kunt een selectie maken van verschillende modules die u wilt inzetten binnen uw organisatie. Door bijvoorbeeld een live-bijeenkomst te combineren met een e-learning wordt uw contactonderwijs nog effectiever.

ADHD bij kinderen

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u uw diagnose ADHD onderbouwen op basis van de criteria uit de DSM-5;
 • kent u de mogelijkheden tot behandeling van ADHD;
 • kent u de comorbiditeit die vaak bij ADHD voorkomt.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Atriumfibrilleren

Na het doorlopen van deze module:

 • weet u hoe u de diagnose AF stelt;
 • weet u welke vorm van antistolling uw patiënt nodig heeft;
 • bent u in staat om een groot deel van de AF-patiënten zelfstandig te begeleiden en behandelen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Bariatrische chirurgie voor de huisarts

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u bekend met de indicaties, voor- en nadelen van bariatrie;
 • bent u zich bewust van het belang van levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep;
 • bent u bekend met de meest voorkomende bariatrische ingrepen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Signaleren van beroepslongziekten

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u op de hoogte van de oorzaken van longziekten;
 • weet u welke vragen helpen bij signalering;
 • bent u op de hoogte van informatie over doorverwijzing en behandelinterventies.

2 punten | Accreditatie: ABAN (ABC1, NVALT en AbSg), NVvPO, V&V, VSR en KABIZ (longfunctieanalisten) | 90 minuten

DOAC’s in de huisartsenpraktijk

Na het doorlopen van deze module:

 • welke DOAC’s er in Nederland op de markt zijn;
 • wat de indicaties zijn voor het voorschrijven van DOAC’s;
 • hoe u in de huisartspraktijk DOAC’s veilig kan herhalen, starten en vervolgen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Duizeligheid

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u onderscheid maken tussen de verschillende soorten duizeligheid;
 • weet u welke vragen en welk lichamelijk onderzoek zinvol zijn om de oorzaak van de duizeligheid te achterhalen;
 • kent u de uitvoering en betekenis van een aantal specifieke testen voor duizeligheid
 • weet u welke therapieën zinvol kunnen zijn bij duizeligheid.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

ECG's beoordelen en begrijpen met ECG10+: Basismodule

Na het doorlopen van deze module:

 • begrijpt u het verband tussen de hartactiviteit en het ECG;
 • kunt u ECG’s systematisch beoordelen;
 • heeft u geoefend in het stellen van diagnoses door klinische gegevens en ECG-bevindingen te combineren.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

ECG’s beoordelen en begrijpen met ECG10+: Cardiale symptomen

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u ECG’s systematisch beoordelen;
 • bent u bekend met het stellen van diagnoses door klinische gegevens en ECG-bevindingen te combineren;
 • weet u hoe u de ECG 10+ methode kunt toepassen bij cardiale symptomen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

Erectiele disfunctie

Na het doorlopen van deze module:

 • heeft u meer inzicht in de seksuele responscycli;
 • kent u het onderscheid tussen somatische en psychische oorzaken van erectiestoornissen;
 • weet u welke therapieën zinvol kunnen zijn bij een erectiestoornis.

2 punten |  Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

Hartfalen

Na het doorlopen van deze module:
 • kunt u hartfalen beter herkennen;
 • weet u mogelijke oorzaken van harfalen;
 • heeft u over de therapeutische mogelijkheden geleerd.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Knieklachten: van klacht tot therapie

Na het doorlopen van deze module:

 • kent u de differentiële diagnose van niet traumatische knieklachten;
 • weet u welke therapieën zinvol zijn bij artrose van de knie;
 • weet u welke vragen en welk lichamelijk onderzoek zinvol zijn bij knieklachten.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

NSAID: goed idee?

Na het doorlopen van deze module:
 • weet u hoe u obesitas kunt voorkomen bij kinderen;
 • weet u hoe u een kind obesitas moet onderzoeken en behandelen volgens de NHG-standaard.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Overgewicht bij kinderen

Na het doorlopen van deze module:
 • weet u hoe u obesitas kunt voorkomen bij kinderen ;
 • weet u hoe u een kind obesitas moet onderzoeken en behandelen volgens de NHG-standaard.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Polyfarmacie bij ouderen

Na het doorlopen van deze module:

 • maakt u betere keuzes bij het starten van een behandeling;
 • weet u welke rol de apotheker kan spelen om u te ondersteunen;
 • hebt u handvatten om de medicatie van oudere patiënten te beoordelen op schadelijkheid.

1 punt |  Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

Na het doorlopen van deze module:
 • maakt u betere keuzes bij het starten van een behandeling;
 • weet u welke rol de apotheker kan spelen om u te ondersteunen;
 • hebt u handvatten om de medicatie van oudere patiënten te beoordelen op schadelijkheid.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

SOLK

Na het doorlopen van deze module:
 • kent u de definitie en prevalentie van SOLK;
 • bent u zich bewust van uw attitude ten opzichte van SOLK;
 • kent u de differentiaaldiagnostische overwegingen;
 • weet u waar u op moet letten bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoeken;
 • kunt u de ernst inschatten en welke factoren een rol spelen;
 • krijgt u handvatten voor uw eigen rol in de dagelijkse praktijk.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

Urine-incontinentie in de huisartspraktijk

Na het doorlopen van deze module:
 • kent u de verschillende typen incontinentie;
 • weet u waarop u moet letten bij lichamelijk onderzoek;
 • weet u wat de behandelingsmogelijkheden zijn bij zowel mannen als vrouwen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Urineweginfecties

Na het doorlopen van deze module:
 • weet u hoe urinediagnostiek het meest nauwkeurig kan worden uitgevoerd;
 • kent u de onderliggende oorzaken van terugkomende urineweginfecties;
 • weet u hoe u een onderzoek en kweek moet afnemen.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Vallen bij ouderen

Na het doorlopen van deze module:

 • kunt u de fysieke en psychosociale gevolgen van vallen benoemen;
 • weet u welke patiënten u verwijst naar een valpoli, en welke patiënten goed geholpen kunnen worden binnen de eerste lijn;
 • weet u welke collega’s uit andere disciplines u kunt inzetten bij ouderen die zijn gevallen, en met welke indicatie.

1 punt | Accreditatie: ABC1 | 60 minuten

Voedingsadvisering bij mensen met diabetes type 2

Na het doorlopen van deze module:

 • kent u de bewijskracht van een artikel op het gebied van voedingswetenschap beoordelen;
 • kent u verschillende onderzoekenmethoden die gebruikt worden in de voedingswetenschap;
 • weet u waar en hoe u een koolhydratentabel kunt raadplegen.

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

ECG’s beoordelen en begrijpen: spoedeisende klachten

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

ECG’s beoordelen en begrijpen: patiënt zonder klachten/screening

2 punten | Accreditatie: ABC1 | 120 minuten

Voedingsadvisering bij mensen met diabetes type 2

Na het doorlopen van deze module:
 • kent u de bewijskracht van een artikel op het gebied van voedingswetenschap beoordelen;
 • kent u verschillende onderzoeksmethoden die gebruikt worden in de voedingswetenschap;
 • weet u waar en hoe u een koolhydratentabel kunt raadplegen.

2 punten | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 120 minuten

Bariatrische chirurgie

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u zich bewust van uw eigen gevoelens en eventuele weerstanden ten opzichte van bariatrische chirurgie;
 • kent u de indicaties, voor- en nadelen van bariatrie;
 • kent u de meest voorkomende bariatrische ingrepen;
 • bent u zich bewust van het belang van levenslange controles van patiënten na een bariatrische ingreep.

1 punt | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 120 minuten

Hartfalen

Na het doorlopen van deze module:
 • bent u in staat hartfalen te herkennen;
 • weet u welke oorzaken van hartfalen er zijn;
 • kent u de terminologie en pathofysiologie van hartfalen;
 • weet u welke diagnostische stappen gezet moeten worden;
 • kent u de therapeutische mogelijkheden;
 • heeft u weet van het belang van follow-up, samenwerking en transmurale afspraken.

1 punt | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 120 minuten

Vallen bij ouderen

Na het doorlopen van deze module:
 • kunt u de fysieke en psychosociale gevolgen van vallen benoemen;
 • kent u de risicofactoren voor vallen;
 • weet u welke stappen u moet doorlopen om een complete valanalyse uit te voeren bij een oudere patiënt;
 • weet u welke patiënten u verwijst naar een valpoli, en welke patiënten goed geholpen kunnen worden binnen de eerste lijn;
 • weet u welke collega’s uit andere disciplines u kunt inzetten bij ouderen die zijn gevallen, en met welke indicatie;
 • kunt u een behandelplan opstellen voor een oudere die is gevallen.

1 punt | Accreditatie: V&VN, NvvPO | 120 minuten

Veilige fysio bij medicijngebruik

 • kent u het begrip KOPP/KVO;
 • weet u wat de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen is op de ouderrol en wat de invloed hiervan is op de ontwikkeling van kinderen;
 • heeft u concrete handvatten om in gesprek te gaan met zowel de KOPP-/KVO-ouder als het minderjarige dan wel meerderjarige kind.

2 punten | Accreditatie: Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (registers Algemeen fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut) en Keurmerk Fysiotherapie | 120 minuten

Mindfulness en fysiotherapie

 • weet u wat het effect van mindfulness is tijdens fysiotherapeutische behandelingen;
 • weet u op welke manier mindfulness van toegevoegde waarde is voor gezond bewegen;
 • weet u wat contra-indicaties zijn voor mindfulness;
 • kunt u de basisbeginselen van mindfulness toepassen in 1-op-1-behandelingen;
 • kent u één informele en vijf formele vormen van mindfulness.

2 punten | Accreditatie: 2 punten bij Keurmerk Fysiotherapie en Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (registers Algemeen fysiotherapeut en Kwaliteitsdeel) | 120 minuten

Patellofemorale pijnklachten

 • weet u welke klinische tekens en testen het beste ingezet kunnen worden om de diagnose patellofemorale pijn (PFP) te stellen;
 • weet u met welke differentiaaldiagnoses u rekening moet houden;
 • kunt u vertellen hoe u de oefentherapie bij PFP zou inrichten;
 • weet u welke mogelijkheden er zijn op het gebied van taping bij PFP;
 • kunt u aangeven of er nog andere behandelmogelijkheden zijn voor PFP;
 • weet u welke klinimetrie u kunt inzetten om te bepalen of een patiënt met PFP weer klaar is om te gaan sporten.

1 punt | Accreditatie: KNGF* (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en Keurmerk Fysiotherapie | 120 minuten

We gaan graag met u in gesprek

Heeft u vragen? Of wilt u andere e-learningmodules voor zorgroepen/huisartsen of praktijken bekijken? Neem dan contact op met Anouk Middelkamp, via mail: anouk.middelkamp@bsl.nl of telefonisch: 030 638 3776.

Bekijk de demo

Wilt u alvast een voorproefje? Bekijk dan de demo ‘ECG’s beoordelen én begrijpen’.

Heeft u nog vragen?

U kunt onze klantenservice op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur telefonisch bereiken via
030 – 638 3736. Ook kunt u mailen naar onlineklantenservice@bsl.nl.