ECG’s interpreteren – Cardiale symptomen


    Antwoord B is juist. Er is sprake van een technische fout. De extreme as, met discrepantie tussen de QRS-complexen in l en avL ten opzichte van V5 en V6, kan alleen worden verklaard door een elektrodeverwisseling van de rechter en linkerarm. Daarnaast is er een SB (sinudbradycardie) en zijn er aspecifieke repolarisatiestoornissen jn V4-6.